PREJEMNIKI PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2015

PREJEMNIKI PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2015

Odbor za podelitev priznanj Naša Slovenija 2015 v sestavi dr Herta Maurer-Lausegger (Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu), dr. Jožica Škofic (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) in Slavko Mežek (predsednik gibanja Kultura-natura.si) je na seji dne 4. 1. 2016 pregledal pravočasno prispele in ustrezno utemeljene predloge (skupaj 21) ter izbral naslednje prejemnike:

 1. kategorija: OHRANJANJE DEDIŠČINE
  – izjemni dosežki na področju ohranjanja, obnavljanja in izboljševanja kulturne dediščine/krajine na naslednjih področjih:
  – posamične zgradbe ali naselja na podeželju ali v mestu,
  – industrijski in gradbeni objekti in območja,
  – kulturna krajina: zgodovinski parki in vrtovi, večje območja oblikovane narave ali območja kulturnega, okoljskega ali/in kmetijskega pomena,
  – arheološka najdišča,
  – umetniška dela in (etnološki) predmeti oz. zbirke, ki imajo umetniški oz. zgodovinski pomen:

–   GRADIŠČE NA TURNAH, Svatne na Koroškem (Miklova Zala)                                           –   PETROVČEVA HIŠA, HIŠA IGNACIJA BORŠTNIKA, Občina Cerklje                                –   DVOREC BUKOVJE, Dravit Dravograd

 1. kategorija: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE
  – izjemne raziskave in razstave, ki so pomembne za vrednotenje, uveljavljanje in ohranjanje kulturne dediščine/krajine v Sloveniji:

–  DRUŠTVO LAUFARIJA CERKNO, Cerkno

–  DRUŠTVO GOSPODINJ IN DRAMSKA SKUPINA PLANINA PRI AJDOVŠČINI

 1. kategorija: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ
  – zaslužni posamezniki, organizacije in podjetja, ki že dalj časa delujejo na področju ohranjanja, varovanja, uveljavljanja in izboljševanja kulturne dediščine/krajine ter pri tem dosegajo izjemne dosežke v slovenskem merilu:

–  Dr. JANKO ZERZER, Celovec

–  SKS PLANIKA, Ukve – Kanalska dolina

  KUD LA CASA DE KAMNA (Cecilia Prenz, Dušan Kopušar), Kamna Gorica

 1. kategorija: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE
  – izjemni dosežki na področju izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine/krajine:

–  DUŠICA KUNAVER, Ljubljana

–  JANEZ MEDVEŠEK, Ljubljana

  STOPETKRAT O ŠOŠTANJU V ENEM ODSTAVKU, Občina Šoštanj

 

Ugotovitve in priporočila

 

– Odbor ugotavlja, da so prav vsi prispeli predlogi predstavili zgledna prizadevanja predlaganih pri ohranjanju naše skupne dediščine. Za poslane predloge se odbor zahvaljuje vsem predlagateljem. Žal je zaradi uveljavljenih kriterijev število priznanj omejeno.

– Odbor zato predlaga, da se do naslednjega razpisa za priznanja Naša Slovenija 2016 sistematično obišče in spozna današnje delo in uspešnost vseh dosedanjih nominirancev, ki zaradi kriterijev doslej (še) niso prejeli priznanj Naša Slovenija.

– Odbor predlaga, da se vse prejemnike priznanj in ostale nominirance povabi k tesnejšemu neposrednemu sodelovanju pri vodenju in nadaljnjem razvoju gibanja Kultura–natura Slovenija. Tako bo moč izjemno pestro in bogato mrežo bolje povezati in izkoristiti nedvomni vsebinski, organizacijski in kadrovski potencial, ki ga predstavljajo.

– Odbor predlaga, da se vse dosedanje prejemnike in nominirance povabi na svečano podelitev priznanj Naša Slovenija 2015. Datum in kraj svečane podelitve bosta znana najkasneje do 11. 1. 2016.

– Odbor in gibanje ponovno izražata hvaležnost koroškemu slikarju – poetu Gustavu Janušu, ki je za letošnja priznanja Naša Slovenija daroval svoja likovna dela.

 

V Kropi, 4. 1. 2016