KULTURA-NATURA.SI: PROGRAMSKA SKICA 2017/2018

KULTURA-NATURA.SI vztraja pri začrtani organizacijski shemi in programski usmeritvi, ki je nevsiljivo spodbudila mnoge k sooblikovanju izjemno bogate in razvejane mreže skrbnikov slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine. Poleg redne društvene dejavnosti bomo tudi v obdobju  od letošnje do prihodnje jeseni vztrajali pri naslednjih utečenih projektih:

– PRIZNANJE NAŠA SLOVENIJA 2017: že osmi zaporedni razpis za naklonjeno sprejeta in v celotnem slovenskem kulturnem prostoru uveljavljena priznanja bo objavljen na “prešerni dan kulture”, 3. decembra. Razmišljamo o novi kategoriji: morda bi veljalo predstaviti in nagraditi izstopajoče sponzorje / donatorje / mecene in z njihovim zgledom spodbuditi vedno nove. Pogovarjamo se tudi o nagrajevanju piscev / avtorjev novih knjig / monografij / likovnih in video-sporočil o naši kulturni in naravni dediščini, morda celo v obliki samostojnega vsakoletnega (tematskega) razpisa.

– SREČANJE GIBANJA KULTURA-NATURA SLOVENIJA: če prej ne, zagotovo ob podelitvi priznanj Naša Slovenija 2017, to pot v RAZKRIŽJU (gl. www.razkrizje.si), upamo pa, da tudi ob odprtju naše kulturne hiše v Kropi.

– SLOVENSKI KOZOLEC: v začetku letošnjega leta začrtane pobude in dejavnosti (gl. arhiv; razstave, predavanja, UNESCO-pobuda, širitev mreže itd.) bodo zapolnile ne le eno, ampak vsaj pet kontinuiranih let.

– PO BEČELAH SE VIŽEJ: bliža se “finale” slovenske pobude za razglasitev svetovnega dne čebel (maj 2018). Predvidevamo, da bo zanimanje tudi za naše knjižno sporočilo o “cesarskem čebelarju” Antonu Janši in večstoletni tradiciji čebelarstva pri nas.

– (NE)ZNANO ZAMEJSTVO. Junija letos smo v Trstu z dijaki kamniške gimnazije odmevno obeležili že 700. ekskurzijo (od leta 2000 dalje)! Naših popotovanj po Tržaškem, Goriškem, Benečiji, Reziji, Kanalski  in Ziljski dolini, Rožu, Podjuni, v Pavlovo hišo na avstrijskem Štajerskem, v Porabje ter semtertja tudi med Slovence na Hrvaškem (vsega skupaj 18 poti) se udeležujejo predvsem devetošolci in srednješolci, pa tudi odrasli (“3. univerze”, šolski kolektivi, kulturna in druga društva…). Veriga zamejskih sodelavcev je ena večjih dragocenosti  ter potencial našega gibanja, programi pa so tudi dragocena info-baza za mnoge, ki se z našo pomočjo k našim sosedom odpravljajo sami.

KULTURA-NATURA.SI je “posvojila” tri nove projekte:

– RINGARINGARAJA: odkrivanje, zbiranje, oživljanje (starih) otroških rajalnih, gibalnih, družabnih ipd. iger. Projekt temelji v imenitnem priročniku Gibalne in rajalne igre (avtorica prof. Gordana Schmidt s študenti PF; ponatis), udejanja pa se tudi v občasnem potujočem čezmejnem “festivalu”. Moto: Igra je brezmejna otrokova pravica!

– MOJSTRI PEVCI – KROPA: vokalni koncertni in izobraževalni projekt, temelječ na imenitni kroparski pevski tradiciji (koledniki in domači zbori; tenoristi Anton, Gašper in Leopold Dermota, sopranistki Zlata Ognjanovič (roj. Gašperšič) in Irma Mihelič, akademski glasbeniki…). Projekt je s ciklom koncertov uspešno obeležil 100-letnico rojstva Antona Dermote in 80-letnico Zlate Ognjanovič (Kropa, Dunaj, Bled), potem pa je zaradi neodzivnosti domačega “uradnega” okolja in blamažnega “financiranja” s strani MK in OR začasno potihnil. Oživljeni projekt bo uveljavljal mlade pevke in pevce, (slovenski) samospev in vokalno glasbo, vpeljal klubsko “poslušalnico”, ter pripravljal (mednarodne) pevske tabore za soliste in vokalne skupine v pridobljenih prostorih.

– KRISTININI VEČERI: namenjeni so oživljanju pozabljene podobe kroparske pesnice Kristine Šuler, slovenskih pesnic in “ženske” poezije nasploh. Poleg literarnih srečanj načrtujemo bienalni razpis za nova pesniška, morda tudi prozna dela, na katerem bodo sodelovale domače in tuje avtorice.

K. Šuler - prva stran 001 (1)

Velika pridobitev bo NOV DOM, naša KULTURNA HIŠA v Kropi. Pravkar odkupujemo zapuščeno (veliko) hišo, v kateri bomo poleg pisarne pridobili tudi (prodajno” galerijo s kulturnim klubom, delavnico – atelje, prostore za bivanje udeležencev naših srečanj, večdnevnih programov, intenzivnih vaj in poletnih šol, nenazadnje sobe za t.i. kulturni turizem, šolske in družinske kulturne vikende ipd. Poleg primernih, obetavnih prostorov za naše razvejane dejavnosti s kapaciteto do 25 ljudi bomo, upamo, pridobili tudi možnost za stalen vir prihodkov. Vsem zainteresiranim deležnikom, to je ustvarjalcem, kulturnikom, uporabnikom, ljubiteljem, nenazadnje potencialnim (poslovnim) partnerjem že sedaj odpiramo vrata svojevrstne “kulturne zadruge”, saj bomo zahtevno nalogo skupaj lažje zmogli.

Pridružite se nam.

Slavko Mežek, predsednik

DPOM Logo