VABILO PREDSTAVITEV IN ODPRTJE RAZPISA ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2018

VABILO

PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2018 – PREDSTAVITEV RAZPISA 

Spoštovane, spoštovani,

gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA – NATURA SLOVENIJA že devet let podeljuje priznanja Naša Slovenija za zgledne primere tovrstnih prizadevanj širom slovenskega skupnega kulturnega in etničnega prostora. Doslej je na razpise prispelo 290 nominacij, podeljenih pa je bilo 90 priznanj v štirih kategorijah. Dosedanji prejemniki so predstavljeni na www.kultura-natura.si.

Odbor za podelitev priznanj že štiri leta vodi koroška Slovenka dr. Herta Maurer-Lausegger, slovenistka in etnologinja na Univerzi v Celovcu.

Priznanja Naša Slovenija so pozornost trajne vrednosti – doslej so jih oblikovali Valentin Oman, Luisa Tomasetig, Gašper Jemec, Klavdij Tuta, Franko Vecchiet, Gustav Januš, Barba Štembergar Zupan in Dora Plestenjak.

Ob letošnjem Ta veselem dnevu kulture bomo medijem in javnosti predstavili ter odprli razpis za priznanja Naša Slovenija 2018.

Novinarska konferenca bo v ponedeljek, 3. 12. 2018, ob 11. uri, v KD Alberta Sirka,  Križ pri Trstu 61.  V krajšem priložnostnem programu bo sodeloval igralec SSG Trst Vladimir Jurc, zvedeli pa boste tudi nekaj »ta veselih« zanimivosti o postavitvi Prešernovega kipa v Vrbi …

Častni pokrovitelj priznanj Naša Slovenija 2018 bo g. Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in  po svetu.

Iskreno vabljeni.

Slavko Mežek, predsednik gibanja

Franko Košuta, predsednik KD Ribiški muzej tržaškega primorja Križ pri Trstu

EKSKURZIJE (NE)ZNANO ZAMEJSTVO ŽE DVAJSET LET!

 

PONUDBA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

 

Spoštovana vodstva šol, profesorice in profesorji, cenjeni organizatorji šolskih ekskurzij!

Projekt (NE)ZNANO ZAMEJSTVO že dvajset let načrtno raziskuje, uveljavlja in predstavlja kulturno in naravno dediščino ter današnji življenjski utrip med Slovenci v sosednjih državah, torej na Tržaškem, Goriškem, v Benečiji, Reziji, Kanalski in Ziljski dolini, Rožu, Celovcu z okolico, Podjuni, avstrijskem Štajerskem, v Porabju in na Hrvaškem. Pri izvedbi raznolikih programov poleg naših spremljevalcev – vodnikov sodeluje več kot 200 zamejskih sodelavcev (posameznikov, društev, organizacij itd.), zato vsaka skupina doživi tudi neposredno, pristno in iskreno srečanje z zamejskimi Slovenci. Programi imajo lahko tudi posebne vsebinske poudarke (npr. (umetnostna) zgodovina, literatura, geografija, etnologija, kulturna in naravna dediščina, celo etno-kulinarika ipd.). Popotovanja odkrivajo tudi multikulturno bogastvo križišča evropskih kultur in jezikov, na katerem živimo.
Projekt (Ne)znano zamejstvo bogati skupni slovenski prostor še z razstavami, predavanji, dogodki, pa z medijskimi zapisi, radijskimi in TV oddajami, s koristnimi informacijami in kontakti (šole, društva, organizacje) ter drugimi čezmejnimi projekti (npr. Erasmus).

Doslej smo pripravili in izpeljali že 726 ekskurzij, večinoma za srednješolce, pa tudi za devetošolce in odrasle ciljne skupine (npr. strokovne ekskurzije za pedagoške kolektive, tujce, celo za diplomate in eksperte).

Organizacijo prevozov običajno (a ne vedno) prepuščamo šolam in njihovim pogodbenim prevoznikom, stroške priprave, vodenja in celotne realizacije ekskurzije pa pokrije prispevek za programski sklad projekta. Vstopnine se zaračunavajo po izboru in realizaciji vsebin.

Spoštovane, spoštovani,  zaradi razporeditve terminov, koordinacije z zamejskimi sodelavci in (pred)priprave ekskurzij bomo veseli vašega čimprejšnjega odgovora ali klica. Pred izvedbo izbranega programa vas lahko tudi obiščemo, še posebej, če gre za večje skupine ali več zaporednih terminov.

 

 PRILJUBLJENE SMERI – enodnevne ekskurzije

 ITALIJA

TRST / TRŽAŠKI KRAS (različna izhodišča: Repentabor / Bazovica / Boljunec in dolina Glinščice/ Rižarna / Trst / grad Miramare / Nabrežina / Devin itd.; priporočamo ogled gledaliških predstav v Slovenskem stalnem gledališču Trst

GORICA Z OKOLICO: Gorica / Doberdob – Gradina / Sovodnje / Števerjan …

BENEČIJA: Čedad / Špeter / Nadiške doline / Landarska jama / Matajur / Terska dolina / Bardo

REZIJA (rezijanski muzej, program ter brusaški muzej na Solbici)

KANALSKA DOLINA: Žabnice, Ukve, Ovčja vas; Višarje (žičnica); možna povezava z Ziljsko dolino in Rezijo

AVSTRIJA

ZILJSKA DOLINA (povezava s Kanalsko dolino / Rezijo ali preostalo Koroško): program – Stara pošta, Bistrica na Zilji

ROŽ (npr. Loče pri Baškem jezeru / Rožek – Keltski muzej na prostem / Sveče – Goršetova galerija / Št. Janž – K&K / Drabosnjakov muzej – Kostanje nad Vrbskim jezerom)

PODJUNA (Železna Kapla – preko Jezerskega ali Ljubelja / Globasnica / Tinje / Pliberk )

CELOVEC IN GOSPOSVETSKO POLJE

SLOVENCI NA AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM (Potrna; povezava – Porabje)

MADŽARSKA

SLOVENSKO PORABJE (Gornji Senik ali Števanovci / Andovci; Monošter; tudi dvodnevni program Prekmurje – Porabje)

HRVAŠKA

Palčava hiša – Plešce (pri Čabru); Razkrižje – Štrigova: dobri sosedje na »arbitražni« meji; »slovenski« Zagreb / Pula / Reka / Šibenik / Split …

PRIJAVE – REZERVACIJE

Prosimo vas, da nas pokličete oz. nam po elektronski pošti pošljete vaše povpraševanje vsaj do začetka šolskega leta 2018/2019.

Za organizacijo / koordinacijo izbranega programa rabimo teden dni. Organiziramo tudi prehrano (vedno pri Slovencih) in prenočišča (Prekmurje/Porabje, večdnevne ekskurzije).

Udeleženci prejmejo podrobnejše programe z zemljevidi.

Na vseh ekskurzijah vas bodo spremljali naši usposobljeni sodelavci.

Po dogovoru so možni tudi obiski zamejskih šol, ustanov, društev, ustvarjalcev…

O podrobnostih in dodatnih željah se dogovarjamo z vsako skupino posebej.

Priporočamo, da zaradi lažje logistike in omejenih kapacitet lokalnih muzejev ali vsebin posamezna »odprava« ne šteje več kot dva avtobusa (max 100 ljudi), razen pri obiskih predstav v SSG Trst ali zamejskih prireditev (npr. ziljsko štehvanje ipd.).

MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA ERASMUS – REKA

ERASMUS – YE CULTURE CRASH,  REKA / RIJEKA (Cro)

V času od 19. do 26. maja je na Reki potekala mednarodna mladinska izmenjava Erasmus+ YE Culture Crash. Izmenjave so se udeležili mladi iz petih evropskih držav in sicer iz Hrvaške, Srbije, Grčije, Litve in Slovenije. Glavna cilja projekta sta bila ohranjanje multikulturnosti in boj proti predsodkom in stereotipom. Udeleženci pa so imeli še edinstveno priložnost na nekoliko drugačen način spoznati pristaniško mesto.

Izmenjava, ki je potekala sedem dni, je mladim ponudila in predstavila ogromno novih pogledov na multikulturno družbo. Udeleženci so vsak dan imeli organizirane različne naloge in delavnice skozi katere so pridobivali nova znanja in kompetence. Na delavnicah so krepili občutek pripadnosti in samozavedanja mladih pripadnikov etničnih manjšin,  spodbujali vrednote multikulturalizma in prispevali k spoznavanju različnih kultur in ljudi. Preko celega tedna se je pripravljala tudi javna kampanja (»public campaign«), ki je potekala zadnji dan v samem središču mesta. Cilj je bil predstaviti projekt in vsebino, ki je bila obravnavana v preteklem tednu. Mladi so na različne načine (časopis, fotografije, video, družbena omrežja) predstavili multikulturnost, strpnost in povezanost.

Erasmus Reka

Nositelj projekta je bila slovenska skupnost na Hrvaškem, večina delavnic pa je potekala v Slovenskem domu KPD Bazovica. Organizator je bilo Društvo za razvoj civilne družbe »EU korak«, ostali partnerji pa so bili iz sodelujočih držav.

Bazovica Reka foto

Erasmus+ izmenjave sem se tokrat udeležil prvič, zato nisem bil prepričan kaj lahko pričakujem in kako taka izmenjava sploh poteka. Z izkušnjo sem izredno zadovoljen. V tako kratkem času nam je uspelo predstaviti veliko različnih tem, problemov, organizacij, izzivov in ljudi, ki so na kakršenkoli način povezani z manjšinskimi skupinami in multikulturalizmom. Ena izmed najljubših delavnic mi je bila »City run«, kjer smo na zanimiv način spoznali mesto, ki je etnično zelo barvito in njegove prebivalce. Poleg tega pa smo imeli še odlično priložnost spoznati mlade, ki prihajajo iz različnih evropskih držav.

Rijeka foto

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Latitude/My%20Documents/Downloads/Copy%20of%20Erasmus+%20express.pdf

                                                                                  Andraž Pavlič

PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2017 SO PODELJENA

PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2017 SO PODELJENA

V soboto, 9. junija, smo na Razkrižju podelili PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2017.

Prejemniki so z obrazložitvami vred objavljeni na www.kultura-natura.si.

Gostiteljica letošnje podelitve je bila OBČINA RAZKRIŽJE z županom STANKOM IVANUŠIČEM na čelu. Razkrižani so nam pripravili imeniten kulturni program, v katerem so svoje kraje predstavili otroci iz otroškega vrtca in OŠ Janeza Kuharja Razkrižje, flavtistka Anja Kuhar ob klavirski spremljavi Katje Žibrat, zaplesala je Folklorna skupina Razkrižje, pokrajino ob Muri in Ščavnici pa nam je pričaral mladi pianist Jernej Bedekovič. Dogodek je suvereno povezoval gimnazijec Timotej Pukšič.

Vsi prejemniki priznanj so prejeli pozornost trajne vrednosti, to pot grafike Za vasjo akademske slikarke Dore Plestenjak.

Na kratko: bilo je praznično, iskreno, lepo, povedno in navdihujoče.

Vsem prejemnikom priznanj še enkrat čestitamo.

 

Gibanje Kultura-Natura je spet bogatejša za nabor dragocenih ljudi, ustanov, pobud, predvsem pa prepričljivih, živih vsebin iz različnih delov skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Morda pa slovenski zgodbi le niso pisane samo temne napovedi. Le zakaj, se človek vpraša ob vsem povedanem, predstavljenem  in nagrajenem. Saj ni treba veliko – le verjeti je treba vanjo, v našo slovensko zapuščino, sedanjost in prihodnost, in zanjo skupaj, z roko v roki, tudi kaj dobrega storiti ter jo tako ohraniti bodočim rodovom.

 

Oblikovali smo vrsto novih osebnih, programskih, projektnih in organizacijskih vezi, ki obetajo nadaljnjo krepitev medsebojnega sodelovanja, s tem pa tudi rast našega gibanja. Sklenili smo, da bo razpis za leto 2018 objavljen že v začetku novembra, podelitev pa bo februarja 2019, to pot najverjetneje nekje v zamejstvu.

RAZKRIŽJE VSI PREJEMNIKI

Po svečanosti smo se družili pred kulturnim domom na Razkrižju in uživali ob pokušini krajevne kulinarične posebnosti – razkriških mlincev – in imenitnega vinca, pridelanega v občinskem vinogradu. Nato smo se podali na razkriško Ulico muzejev ter si ogledali “živo” prazgodovinsko naselbino, dimnikarski, čevljarski, “zdenčarski” in žganjarski muzej, pa še inovativno 2glamping” zemljanko zraven. Na koncu smo energijo obnovili ob zdravilnem Ivanovem izviru, obdanem z energetskimi točkami ter se v bližnjem gostišču okrepčali z bogračem. to

HVALA, RAZKRIŽJE! V teh krajih so doma Gostoljubje, Dobrota, Lepota, Pridnost in še kakšna od človekovih vrlin.

(Pa še povabilo za vse radovedne popotnike, ki iščete slovenske prepoznavnosti, naravno in kulturno dediščino, prepričljivo krajino ter prijazne, pridne, predane ljudi: odpravite se na Razkrižje, v razkriški kot, v deželo ob Muri in Ščavnici, na “slovito” vzhodno arbitražno “mejo”. Ko bi jo namesto evropskih “ekspertov” in vsakršnih pedigrejskih politikantov oblikovali domačini, sosedje s slovenske in hrvaške strani, ljudje skupnih korenin na nekoč enotnem, zaokroženem ozemlju, bi se taka zgodovinska neumnost preprosto ne mogla zgoditi. Verjemite, kljub vijugavi, neživljenjski meji  je v teh zgodovinsko usojenih si krajih sožitje in gostoljubje dobrih ljudi z ene in druge strani še vedno doma. Dobrodošli na Razkrižju! SM)

VABILO – RAZKRIŽJE, SOBOTA, 9. JUNIJ 2018

VABILO

 

PODELITEV PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2017

 

SOBOTA, 9. junij 2018, OB 11. URI, KULTURNI DOM RAZKRIŽJE

 

 

Spoštovane, spoštovani,

gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine Kultura – Natura Slovenija bo konec tedna  na Razkrižju že osmič zapored podelilo priznanja Naša Slovenija. Letošnji in ostali dosedanji prejemniki priznanj so objavljeni v novicah na www.kultura-natura.si.

Svečana podelitev bo v soboto, 9. junija 2018, ob 11. uri, v kulturnem domu na Razkrižju.

Priznanja bosta podelila dr. Herta Maurer-Lausegger, predsednica odbora za izbor prejemnikov, ter predsednik gibanja za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine Kultura – Natura Slovenija Slavko Mežek.

Gostitelja svečane podelitve priznanj in kasnejšega srečanja gibanja Kultura – Natura Slovenija sta Občina Razkrižje in njen župan g. Stanko Ivanušič.

Iskrena hvala! Več o  Razkrižju boste našli na www.razkrizje.si.

Priznanja Naša Slovenija so pozornost trajne umetniške vrednosti – to pot nam jih je naklonila akademska slikarka Dora Plestenjak (grafika Za vasjo).

V priložnostnem kulturnem programu nam bodo otroci iz vrtca in OŠ Janeza Kuharja predstavili »razkriški kot«, zaplesala bo folklorna skupina KUD Razkrižje, zaigrala tamburaška skupina Tamburice od Murice, predstavil pa se bo tudi mladi pianist Jernej Bedekovič.

Po svečanosti bo pred kulturnim domom na Razkrižju druženje ob pokušini krajevne kulinarične posebnosti – razkriških mlincev – in imenitnega vina vinske kraljice Martine XVIII, pridelanega v občinskem vinogradu. Po tem si bomo ogledali razkriško Ulico muzejev –  prazgodovinsko naselbino, zemljanko , čevljarski,  dimnikarski in zdenčarski  muzej ter žganjekuho  – marsikaj nam bodo ponudili tudi na praznični stojnici. Okoli 16.h se bomo okrepčali z bogračem na Golažijadi, ki bo prav ta dan na Razkrižju.

 

Na dogodek so poleg letošnjih laureatov iskreno vabljeni tudi vsi dosedanji prejemniki priznanj (gl. www, str. 4 in 5), vsi dosedanji nominiranci, pa tudi prijatelji in podporniki gibanja Kultura – Natura Slovenija, mediji in zainteresirana javnost.

 

Veseli in počaščeni bomo, če se nam boste pridružili na svečanosti ter na srečanju gibanja Kultura – Natura Slovenija, pa tudi na »popotovanju z razlogom« (posebni avtobus Radovljica – Razkrižje),

 

Slavko Mežek, predsednik

PREJEMNIKI PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2017 – OBRAZLOŽITVE

PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2018

OBRAZLOŽITVE

 

 1. KATEGORIJA: OHRANJANJE DEDIŠČINE

 

JANEZ ŠKRABEC,

podjetnik, mecen, filantrop

Škrabčeva domačija, Hrovača pri Ribnici

 

Gospod Janez Škrabec je podjetnik, ki v poslovno dejavnost svojega podjetja Riko Ribnica integrira tudi kulturo in umetnost. V svoji vseslovenski naravnanosti podpira, spodbuja in udejanja lokalne in širše, pa tudi lastne dediščinske projekte. To se najbolje predstavlja in kaže v Škrabčevi domačiji v Hrovači pri Ribnici. Raznovrstne programe in dejavnosti obravnava z ultimo strokovnosti, zato k sodelovanju redno vabi etnologe, zgodovinarje, arhitekte in druge kulturne ustvarjalce.

V Škrabčevi domačiji se je leta 1844 rodil pater Stanislav Škrabec, eden naših največjih slovenistov, pra-stric našega laureata. Podedovana družinska domačija je obnovljena celostno, upoštevaje konservatorske standarde. Nekdanja hiša danes gosti muzejsko postavitev, hlev je spremenjen v lastnikovo stanovanje, kozolec in  kašča sta restavrirana, skedenj je sodoben prireditveni prostor. Janez Škrabec je domačiji dodal še obnovljeno Kersničevo kovačnico, pred propadom pa je rešil tudi t.i. Boštjanovo hišo in v njej uredil butični hotel. Vse skupaj se sešteva v sodoben, ugleden in odmeven muzejsko-prireditveni ter bivalni kompleks, ki deluje kot dragocen, na moč spodbujevalen promocijski kulturni, pogosto pa tudi poslovni inkubator. Zaradi njenih raznovrstnih programov, vrednot in spodbud živi s svojo lastno tradicijo vred tudi cela vas Hrovača. Vaščani so povezani v etnološko-turistično društvo in so prvi in pravi varuhi tradicij in njenih sodobnih kontinuitet.

Škrabčeva domačija je med drugim sedež Ustanove p. Stanislava Škrabca, ki podeljuje štipendije odličnim do- in po- diplomskim študentom slovenistike, slavistike in jezikoslovja – doslej je podelila že 93 štipemdij in več nagrad za izjemne dosežke na naštetih področjih.

Janez Škrabec meri uspešnost svojega podjetja Riko tudi z družbeno odgovornostjo, z mecenskimi, sponzorskimi in donatorskimi dejanji. Sam pravi: »Ljudje rabimo korenine in krila: krila za razglede in preglede po vsem, kar nas obkroža, in korenine, da ne izgubimo lastne identitete.«

 

 

 

 1. KATEGORIJA: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE


AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT, Ljubljana

 

AFS France Marolt v letošnji sezoni praznuje 70. obletnico obstoja. Vse od ustanovitve leta 1948 do danes AFS France Marolt s svojim umetniškim delovanjem, z raziskovalnimi in izobraževalnimi programi ter s premikanjem smernic delovanja folklorne dejavnosti sodi v sam vrh in zgled folklornih skupin na Slovenskem.

Skupina poustvarja slovensko kulturno ljudsko plesno in glasbeno izročilo – dediščino. Danes repertoar skupine zajema plese vseh širših in tudi nekaterih ožjih območij slovenskega narodnostnega ozemlja, tudi zamejstva. Njeni umetniški programi so zasnovani na podlagi strokovnih terenskih raziskav ter se z interpretacijo še ne videnih folklornih elementov na odru odmikajo od nekdaj splošno razširjene pozitivistične interpretacije dediščine. Zaradi slednjega se je folklorna dejavnost začela zavedati tudi drugačne, umetniške vrednosti interpretirane dediščine. Z novimi programi je skupina postavila nove standarde  – zgovorno je tudi dejstvo, da je v zadnjih petih letih nastalo toliko novih programov, kot v prejšnjih 65 letih delovanja skupine.

AFS France Marolt si je za svoje delovanje zastavila dolgoletno vizijo, ki sta jo v preteklosti podpisala legendarna Tončka Marolt in dr. Mirko Ramovš s sodelavci, v zadnjih letih pa predvsem umetniški vodja dr. Tomaž Simetinger. Vedno je močno, če ne kar ključno vplivala na vzpostavitev novih smernic v delovanju folklorne dejavnosti. AFS France Marolt danes predstavlja institucijo, ki je z izvajanjem različnih strokovnih programov začela izobraževati strokovni kader namesto državnih institucij. Primer enega izmed večletnih izobraževalnih programov je t. i. Plesni inkubator. V njem so mladi poustvarjalci pod strokovnim mentorstvom pripravili svoje odrske postavitve za nove plesne predstave. AFS France Marolt že nekaj let zapovrstjo ob podpori Javnega sklada za kulturne dejavnosti organizira tudi Tekmovanje parov v ljudskih plesih. Prireditev je odličen poligon za nove kreativne ideje ter mladim ustvarjalcem ponuja odlične izkušnje pri ustvarjanju drugačnih plesnih rešitev.

Z zastavljeno strategijo, letnimi umetniškimi programi, izobraževanji in strokovnim delom Akademska folklorna skupina France Marolt pomembno prispeva k prepoznavnosti, prepričljivosti, odmevnosti in nadaljnjemu razvoju slovenske folklorne dejavnosti. Biti »Maroltovec« je bila, je in naj bo še dolgo enkratna izkušnja in dragoceno poslanstvo stotin mladih plesalk, plesalcev, glasbenikov, etnologov, muzikologov, kostumografov, strokovnjakov, raziskovalcev, dokumentaristov, animatorjev, vedno novih in pomlajenih vodij manjših folklornih skupin po vsej Sloveniji, od vrtcev, osnovnih šol, študentarije do upokojencev.

Dragi Maroltovci: HVALA – in še na mnoga leta!

                                                                                                                            

DRUŽBA ROGOS, Doberdob,                                             za celostno predstavljanje naše skupne kulturne in naravne dediščine na Tržaškem in Goriškem

Družbo ROGOS je leta 2006 ustanovila skupina naravoslovcev in ljubiteljev Krasa. Osnovni cilj in jedro delovanja je vseskozi informiranje obiskovalcev o tipični pokrajini, razvijanje izobraževalnih, promocijskih, kulturnih in naravovarstvenih vsebin in dejavnosti, ovrednotenje in raziskovanje skupne kulturne in naravne dediščine. Z leti se je nabralo kar nekaj izkušenj ter odmevnih eko-turističnih programov, ki so ROGOS utrdili v osrednjega nosilca tovrstnih prizadevanj od doline reke Glinščice, čez Kras, pa vse do Doberdoba in delte reke Soče, vse v sožitju z večjezičnim in multikulturnim prebivalstvom. Uveljavlja tudi lokalne kraške prepoznavnosti in tipične produkte ter jih posrečeno vpleta v razvejano ponudbo doživetij.

Družba ROGOS ima od vsega začetka sedež v izjemno razglednem sprejemnem centru Gradina na Črnem hribu nad Doberdobom, v osrčju naravnega rezervata Doberdobsko in Prelosno jezero (726 ha, Natura 2000). Uredili so ga v stavbah opuščenega kamnoloma, ponuja pa celostno interaktivno zgodovinsko-naravoslovno muzejsko predstavitev Krasa, predavalnico, okrepčevalnico in celo prenočišča. Od leta 2011 dalje ROGOS ureja in vodi botanični vrt Carsiana z dodanim sredozemskim vrtom pri vasi Briščiki. Vodijo naravni rezervat ob izlivu Soče, kosijo tamkajšnja mokrišča in travnike ter skrbijo za kamarške konje. Upravljajo z naravnima rezervatoma Valle Canata in Dolina reke Glinščice. Veliko pozornost in didaktično inovativnost posvečajo predvsem kulturni in naravoslovni vzgoji.

Pod črto: naše kraje in ljudi v t.i. zamejstvu preslabo poznamo. Če želite odkriti in doživeti čezmejni Kras ter razumeti pesem Oj, Doberdob na povsem nov, prepričljivo voden način, preprosto morate poiskati ROGOS in Gradino nad presihajočim Doberdobskim jezerom.

 

 1. KATEGORIJA:

ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ
NUŽEJ TOLMAJER,                                                                                          vsestranski kulturni delavec na avstrijskem Koroškem in                                               v skupnem slovenskem kulturnem prostoru

Le kdo ga ne pozna, Nužeja. Povezan je s skoraj vsem, kar se je v zadnjega pol stoletja kulturnega dogajalo onkraj ali na obeh slovenskih straneh Karavank. Že leta 1965 je deloval pri Narodnem svetu koroških Slovencev ter postal glavni tajnik Krščanske kulturne zveze; to poslanstvo je potem opravljal štiri desetletja. Da, poslanstvo, saj je skupaj s sodelavci neumorno snoval številne stalne dejavnosti, pobude in zamisli, ki so vzdrževale in razvijale slovensko kulturno vrenje in življenje na celotnem južnem Koroškem, v Rožu, Podjuni in na Zilji, pa še v Celovcu zraven. V času njegovega razdajanja je KKZ posegla na prav vsa področja kulturnega ustvarjanja in razvila mnoge vsebinske stalnice, npr. pobuda za ustanovitev slovenske glasbene šole, pevska revija Koroška poje, Koroški kulturni dnevi v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, Jezikovne počitnice v Novem mestu, gledališke delavnice v Fiesi in Ankaranu, literarni in govorniški natečaji, priprava in izdajanje publikacij s področja etnologije in glasbe, knjižnica in arhivska dejavnost – prav ta prizadevanja so leta 1983 vodila v ustanovitev etnološkega oddelka znotraj KKZ. V njem so znanje in moči združili številni domači in gostujoči slovenski strokovnjaki ter ustvarili vrsto tehtnih prispevkov in publikacij z malone vseh narodopisnih področij, od ljudske arhitekture, oblačilne kulture, monografij Tako smo živeli in predstavitev koroških krajev, umetnostne dediščine, šeg in navad, otroških iger, slovenskih krajevnih, ledinskihj in hišnih imen, vse do obsežnih raziskav slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, ki se jim je Nužej še posebno rad posvečal. Našteta prizadevanja so leta 1994 pripeljala do ustanovitve Narodopisnega inštituta Urban Jarnik, ki mu Nužej Tolmajer predseduje od 2004 dalje.

Vrnimo se k pesmim, ki jih je Nužej s sodelavci v mnogih natisnjenih notnih zbirkah ohranil za naše pevce in zborovodje. Posebno pozornost je namenil koroški ljudski pesmi in koroškim skladateljem, zadnjih deset leta pa glasbeni zbirki Tiha zemlja, ki predstavlja pesemsko bogastvo domačih Radiš in okolice. Pri tem mu je bil v veliko oporo dolgoletni prijatelj, skladatelj in zborovodja Egi Gašperšič iz Krope. Obsežna pesmarica ima kar 620 strani, priložene so ji tudi tri zgoščenke.

Nužej Tolmajer je svoje ustvarjalno delo in življenje posvetil slovenski besedi in slovenstvu nasploh. Zato smo počaščeni, da mu smemo izročiti priznanje Naša Slovenija 2017.

 

MATJAŽ BROJAN,                                                           novinar, publicist, raziskovalec, Domžale

Matjaž Brojan, novinar in publicist, urednik, kulturni delavec, kronist in avtor številnih knjižnih del, zbiratelj in ljubitelj vsega lepega, rezbar in kipar, je v občini Domžale, pa tudi v širšem slovenskem prostoru veliko prispeval k odkrivanju, vrednotenju, ohranjanju in uveljavljanju naše skupne kulturne dediščine. Svoja bogata spoznanja in vedenja je do danes strnil v več kot 20 knjigah, a vemo, da še ni napisal zadnje strani.

Njegovo življenje je tesno povezano z novinarstvom; samo na Radiu Slovenija je pripravil preko 750 feljtonsko-dokumentarnih oddaj in predstavil več kot 1000 sogovornikov. Oddaje so neprecenljiv arhiv o naših krajih in ljudeh, o tradicionalnih in aktualnih dejavnostih, obrteh, šegah, navadah, dogodkih in dejavnostih, krajevnih zanimivostih in znamenitostih, o slavnih in pozabljenih Slovenkah in Slovencih, o navdihujoči in izginjajoči krajini ter slovenskih prepoznavnostih. Ta sporočila je seštel knjigi Sledi radijskih poti. Zbral je neverjetno količino zapisov, dokumentov in predmetov o nekdanjih časih, še posebej na Domžalskem. Zato ni čudno, da je večina njegovih knjig ubranih po domžalsko in govorijo o življenjskih poteh ter usodah Domžalk in Domžalcev. Knjiga »Slamnata sled Domžal« govori o tamkajšnji slamnikarski obrti in industriji, zaokrožila pa jo je muzejska zbirka slamnikarstva, pri kateri je pomagal s svojim dragocenim znanjem. Znan je kot imeniten rezbar, ki je v leseno podlago povsem svojsko prenesel nekakšen faksimile Prešernove Zdravljice ter besedila Brižinskih spomenikov ter Rateškega in Stiškega rokopisa.

Matjaž Brojan je kot odprta knjiga, ki nas s svojo pripovedjo bogati, s svojimi spoznanji pa zavezuje k spoštovanju vsega, kar nas osmišlja za Slovence.

 

IZTOK ILICH,                                                                     publicist in prevajalec,                                                                za monografijo BREZMEJNA SLOVENIJA:                   Trdoživost ljudskega izročila

 

Iztok Ilich je v zadnjih petih, šestih letih večkrat prepotoval Slovenijo po dolgem in počez. Še posebej ga je zanimalo življenje in delo rojakov v zamejstvu – od Doline pri Trstu, tržaškega zaledja in Goriške prek Beneške Slovenije, Terske doline, Rezije in Kanalske doline, skoz južni rob avstrijskih dežel Koroške in Štajerske do porabskih vasi na Madžarskem. V vseh teh primerih je avtorja posebej zanimala usoda jezika – ohranjanja in možnosti za učenje – kot nenadomestljive osnove naše narodne identitete. Večkrat je obiskal tudi imenitno Palčavo šišo v Plešcih v dolini Čabranke, pa tudi številne kraje križem po Sloveniji. Povsod je naletel na ljudi, ki skrbno ohranjajo slovenstvo ter dajejo življenje šegam in navadam ob cerkvenih in drugih praznikih. Tako sledi izročilu rezijanskih brusačev in kramarjev ter do nedavnega zatajevanih aleksandrink na enem in podjetnih savinjskih flosarjev na drugem robu slovenskega sveta, vmes pa peki prazničnih štrukljev in obrednih kruhov poprtnikov, tradiciji postavljanja edinstvenega Marijinega mlaja, majoša, jaslic na nič koliko načinov, pa gojenju sirka, konoplje, vinske trte in drugih kultur.

Bogato ilustrirana monografija Iztoka Ilicha BREZMEJNA SLOVENIJA – Trdoživost ljudskega izročila, ki je izšča pri Cankarjevi založbi, nadaljuje in nadgrajuje teme, ki jih je avtor, urednik in publicist, že obravnaval v izdaji Varuhi izročila (2014); nobena se ne ponavlja, tako da je prikaz skrbi za ohranjanje kulturne, predvsem etnološke dediščine na ozemlju, ki ga naseljujemo Slovenci – tudi v zamejstvu! – le še bolj celovit in zaokrožen. Avtor  namreč namenja pozornost predvsem ljudem, posameznikom, družinam, društvom in drugim skupinam, ki s svojim nesebičnim delovanjem opravljajo delo, ki ga muzeji in druge državne ustanove same pogosto ne bi zmogle. Za snovno in nesnovno kulturno dediščino je v prvi vrsti treba skrbeti tam, kjer se pojavlja, in jo tam, najsi gre za stare šege, veščine, obrti ali za besedno izročilo, tudi ohranjati in posredovati mlajšim rodovom.

Naslov knjige BREZMEJNA SLOVENIJA je skupaj s podnaslovom Trdoživost ljudskega izročila najprej mogoče razumeti dobesedno – v smislu nekdanjega skupnega kulturnega prostora. Kajti meja in stražarnic, tudi t. i. »železne zavese«, ki so desetletja omejevale ali celo onemogočale stike med rojaki, že lep čas ni več. Presega pa tudi še ponekod žive meje v glavah, tako da predstavlja zaslužne varuhe dediščine z njihovim delom za skupnost, ne z idejno ali ideološko opredelitvijo v ospredju. Ohranjanje dediščin, pravi avtor, je ohranjanje spomina. Kjer ni spomina, zavlada praznina. In to praznino se da zlahka polniti z mislimi in vsebinami, ki koristijo samo nekaterim.

Knjigo bogati več kot 600 barvnih fotografij – veliko večino sta jih posnela avtor in njegova soproga – publicistka Slavka Ilich. Razdeljena je v šest poglavij, ki so jim pridani tudi opisi poti ali vsaj namigi, kje je najbližje. Tako je lahko knjiga – s pomočjo primerne cestne karte ali navigacije – tudi svojevrsten turistični vodnik.

Etnologinja dr. Nena Židov v predgovoru pravi, da »…knjiga prinaša vrsto pomembnih vsebin za vse tiste, ki jim je mar za slovensko kulturno dediščino tako v matični Sloveniji kot v zamejstvu. Številni bralci se bodo ‘nalezli’ avtorjevega navdušenja in jih bodo besedilo in fotografije spodbudili, da si bodo v knjigi predstavljene muzejske zbirke, arhive, šege in praznovanja ogledali tudi sami. /…/ Zagotovo pa se bodo pomena svojega dela bolje zavedali tudi tisti, ki skrbijo za ohranjanje dediščine, in jim bo knjiga pomembna spodbuda za naprej.«

V zadovoljstvo in čast nam je, da so v posameznih poglavjih predstavljeni tudi nekateri dosedanji prejemniki priznanj Naša Slovenija, tako iz Slovenije kot iz zamejstva.

 

MIRO KAČAR

za neprecenljiv prispevek pri oživljanju vasi Sorica in    negovanju izročila slikarja Ivana Groharja

Miro Kačar se je rodil v Groharjevi Sorici. Zaznamovala sta ga oba, tako pravljični svet pod Ratitovcem, ki so ga davno tega naselili Tirolci iz Pustriške doline, kot Ivan Grohar, poet slovenskega impresionizma. Po končanem učiteljišču se je iz Tolmina vrnil v rodno vas in jo začel bogatiti s svojim prepričanim, predanim in iskrenim delom. Bil je učitelj – športnik – glasbenik – slikar. Svoje znanje in predanost je prenašal na svoje šolarje in jim skušal privzgojiti ljubezen do vsega, kar so z njim vred radi počeli. »Vse, kar delam, delam zanje – pa tudi zase!«, je rad dejal. Za smučarje si je izmislil Soriški pokal, za glasbenike pravcati orkester Orfej z malimi Orffovimi glasbili. Verjel je v bogata zgodovinska izročila in samosvojo tradicijo svoje vasi, zato ni čudno, da je bil pobudnik za odkup in ureditev rojstne hiše Ivana Groharja. Ta je že skoraj 20 let dnevni center CŠOD, ki ga letno obišče okoli 4000 šolarjev iz cele Slovenije – seveda se tam muzicira in slika ter spoznava Sorico z okolico. V hiši je tudi Groharjeva galerija s Kačarjevimi replikami Groharjevih del in etnografska zbirka. Spodbujal je prizadevanja za obnavljanje in oživljanje soriške stavbne dediščine, kozolcev in zadnje pajštne – sušilnice za sadje, mimogrede zasnoval danes množični praznik Sadovi sadovnjaka, da, Miro Kačar je bil s svojim zgledom, željo in hotenjem dolgo vodnik za mnoge, ki so Sorici želeli dobro.

Ivan Grohar je Mirov učitelj, vzornik in drugi jaz. Sam pravi, da Groharja vidi in čuti, zato se mu kot večno učeči se slikar skuša približati, a svojsko, brez cenenega posnemanja in s svojo barvno izpovedjo. Izjemno tenkočutno je soustvarjal dogodke ob 100-letnici Groharjeve smrti, ki so velikega slikarja ponovno uveljavljale širom Slovenije. Takrat je v svojem pismu velikemu vzorniku zapisal, naj se vrne in nam prinese delček svoje svetlobe in neomajno vero v prihodnost. Da bodo spet zapele ptice in zacvetele rože…

Miro Kačar, hvala, in – vztrajaj, rabimo te!

 

 1. KATEGORIJA: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI – CŠOD

Center šolskih in obšolskih dejavnosti – CŠOD je sicer javni zavod, a še zdaleč ni predvsem in samo to. Pravzaprav gre za eno redkih najbolj prepričljivih inovacij, kar jih je naš šolski sistem doživel po Mariji Tereziji. Začelo se je s padcem »železne zavese« in razpadom Jugoslavije, ko so naenkrat ostale prazne mnoge vojašnice in karavle, ki so tvorile pravcati prstan okoli osamosvojene Slovenije. Takrat je padla ideja, za katero je stal pokojni Janko Hamler: »Spremenimo jih – in šolo prestavimo v naravo!« Pa ne le v šolo: umestimo jih v našo raznoliko kulturno in naravno dediščino in krajino! Ponudimo otrokom možnost, da bodo svoje korenine in identiteto prepoznali skozi neposredno doživetje in izkušnjo! In beseda je CŠOD postala. Za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v specifičnem lokalnem okolju in naravi, je država CŠOD-ju dodelila in namensko obnovila prve opuščene karavle na Koroškem, Gorenjskem, Štajerskem ter Livške Ravne nad Kobaridom. Odziv otrok, pa tudi šolnikov je bil izjemen, navdušujoč, rezultati novega pedagoškega pristopa osupljivi, zato se je mreža CŠOD-jev razraščala naprej in ne le ob meji. Danes šteje 25 objektov, ki jih vodijo strokovno usposobljene in kompetentne pedagoške oz. izvajalske ekipe. Polni so celo šolsko leto, pa tudi med počitnicami, ko gostijo različne ciljne skupine iz Slovenije in zamejstva ter družine, ki popotujejo, vedoč, kaj iščejo. Domovom CŠOD so se koncem devetdesetih pridružili še t.i. dnevni centri s kulturnimi, naravoslovnimi in tehniškimi dnevi dejavnosti. Začelo se je z Arboretumom Volčji potok, ZOO Ljubljana in Groharjevo hišo na Sorici. Danes jih je 14, pri dveh pa so imeli prste zraven celo predhodniki našega gibanja (Pot kulturne dediščine v Prešernovih krajih in (Ne)znano zamejstvo). V kratki obrazložitvi je nemogoče opisati vse vsebine, programe in dejavnosti, ki jih odkrivajo, spoznavajo in doživijo osnovno- in srednješolci. Osupljiv je podatek, da CŠOD-je vsako leto obišče in doživi več kot 100.000 šolarjev, v 25 letih pa vsaj enkrat skoraj vsi slovenski šolarji, kar je ob siceršnjih zadregah slovenskega šolstva skoraj nepojmljivo velik dosežek, neprimerljiv pedagoški novum  in večkratno obogaten vloženi denar. Poleg tega so CŠODji v odmaknjenih krajih nenadomestljiva kulturna, družabna in športna središča ter pravi epicentri spremljajočih lokalnih aktivnosti ter malih gospodarskih priložnosti ali spodbud.

Počaščeni smo, da tako prepričljivemu projektu, ki je našim otrokom še kako približal kulturno in naravno dediščino s krajino vred, smemo izročiti priznanje Naša Slovenija 2017. Zraven bomo v razmislek pripisali željo enega od osnovnošlcev: » Želim si več CŠOD-ja in manj šole!«

 

 

VIGENJC,                                                                                                              glasilo Kovaškega muzeja Kropa

Lipniška dolina z Dobravami in Kropo je znana predvsem po železarstvu, žebljarstvu, kovaštvu. Leta 2001 se je v Kropi oblikovala skupina ustvarjalnih muzealcev, pa tudi ljubiteljev kulturne dediščine, in se lotili raziskovanja različnih tem, ki skušajo predstaviti način življenja, gospodarstva ter kulturno-zgodovinsko podobo Krope, Kamne Gorice ter drugih krajev med Savo in Jelovico. Poljudnoznanstveni prispevki različnih avtorjev so začeli sistematično izhajati v periodični publikaciji VIGENJC, glasilu Kovaškega muzeja v Kropi. Ime vigenjc pravzaprav pooseblja Kropo in Kamno Gorico, zaznamuje njuno kovaško preteklost in sedanjost.

V sedemnajstih letih je tako nastala vidna zbirka, ki priča o bogati naravni, kulturni in tehniški dediščini teh krajev. Posamezne številke glasila je doslej soustvarjalo 44 sodelavcev, ki so vedno delali pod strokovnim usmerjanjem kustodinje muzeja. Prva publikacija je bila posvečena 100-letnici rojstva znamenitega kroparskega kovača Joža Bertonclja, druga 50-letnici Kovaškega muzeja, tretja naravni dediščini Lipniške doline. Več številk je govorilo o industrijski, stavbni ali etnološki dediščini, ena celo o lovu in raznolikih pričevanjih domačinov. Obdelali so čas 1. svetovne vojne v dolini, v zadnjih številkah pa bogato zgodovino športa v Kropi. Nove teme se ponujajo kar same, zato bo Kovaški muzej Kropa, ki deluje v okviru Muzejev radovljiške občine, s tem hvalevrednim in posnemanja vrednim projektom nadaljeval. Priznanje Naša Slovenija 2017 želi biti poklon vsem, ki so s svojim delom prispevali k raziskovanju, vrednotenju in uveljavljanju kulturne in naravne dediščine Lipniške doline.

 

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE,                              globalni projekt SVETOVNI DAN ČEBEL

Slovenija se uvršča v sam svetovni vrh po številu čebelarjev na število prebivalcev, saj je kar vsak 200. prebivalec tudi čebelar. Za več deset tisoč Slovencev je skozi mnoge rodove čebelarstvo način življenja, obogaten s tradicionalnim znanjem, veščinami, pa tudi bogatim pridelkom medu. Vsi vemo, da je naša avtohtona čebela – marljiva kranjska sivka del slovenske nacionalne zavesti in identitete. Kranjski čebelnjak, panji – kranjiči in poslikane panjske končnice so skupaj z medičarstvom, lectarstvom in voskarstvom edinstveni ustvarjalni način umetniškega likovnega izražanja našega človeka. Nenazadnje je naše gore list tudi »umni Kranjec Anton Janša« z Breznice pri Žirovnici, »prvi cesarsko-kraljevi učitelj čebelarstva« na dunajskem dvoru in v deželah cesarice Marije Terezije. Njegov čebelarski učbenik je že leta 1792 prestavil in natisnil v slovenščino župnik – čebelar Janez Goličnik iz Griž pri Žalcu, zato odtlej Slovenci čebelarimo z znanjem in premislekom. Zato ni čudno, da je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 2015 prav Slovenija v OZN dala pobudo, čez dve leti, 20. decembra 2017, pa je Generalna skupščina OZN soglasno sprejela Resolucijo o razglasitvi Svetovnega dne čebel.

Projekt Svetovni dan čebel, ki ga bomo od letos dalje obeleževali na 20. maj, rojstni dan Antona Janše, je usmerjen v ozaveščanje širše, celo svetovne javnosti o pomenu čebel za življenje ljudi na planetu. Brez čebel in ostalih opraševalcev bo Zemlja opustela, od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane, celoten ekosistem in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Kljub povedanemu so čebele vse bolj ogrožene, njihov življenjski prostor se krči, razmere za preživetje so vse slabše. Zato se upravičeno pričakuje, da bo prav Svetovni dan čebel ob izkazanem globalnem konsenzu imel vrsto pozitivnih učinkov povsod, tudi pri nas. Čebelarska zveza se za to trudi tudi z drugimi oblikami izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja, začenši z medenim zajtrkom, šolskimi čebelarskimi krožki (175 – vanje je vključenih okoli 2500 otrok), izjemno mrežo čebelarskih društev in stalnim sodelovanjem z odraslimi čebelarji.

Čebelarji pravijo: »Naj medi!« Mi dodajamo: »Po bečelah se vižej!«

PODELITEV PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2017 / RAZKRIŽJE

Podelitev priznanj Naša Slovenija 2017 bo 9. junija 2018 na Razkrižju.

Prejemniki priznanj so navedeni v prejšnji novici.

 

GRB_OBČINA RAZKRIŽJE (1)

GRB OBČINE RAZKRIŽJE

Prireditev se bo pričela ob 11. uri v Kulturnem domu Razkrižje. V programu bodo  otroci iz domačega vrtca in osnovne šole predstavili RAZKRIŠKI KOT, z ljudsko pesmijo in plesi pa nas bodo razvedrili tudi domači folkloristi in tamburaši.

Po prireditvi bo pred kulturnim domom druženje ob pokušini krajevne kulinarične posebnosti – razkriških mlincev in imenitnega vina vinske kraljice Martine XVIII, pridelanega v občinskem vinogradu. Po tem si bomo ogledali razkrižko Ulico muzejev –  prazgodovinsko naselbino, zemljanko ,  čevljarski,  dimnikarski in zdenčarski  muzej ter žganjekuho – da, vse to in še kaj imajo na Razkrižju – marsikaj nam bodo ponudili tudi na praznični stojnici. Okoli 16.h se bomo okrepčali z bogračem na Golažijadi, ki bo prav ta dan na Razkrižju, po želji pa lahko organiziramo  tudi čezmejni skok čez arbitražno mejo SLO – CRO …

Ker je Razkrižje za večino letošnjih prejemnikov priznanj, pa tudi za naše podpornike, simpatizerje in novinarke/-je kar daleč (iz Krope npr. 230 km v eno smer), bomo organizirali posebni avtobus (ali dva) na relaciji Radovljica – Kranj – Ljubljana (Dolgi most) – Razkrižje in nazaj. Tako se bo možno tudi izdatneje posvetiti tekočim poslom in užitkom.

Torej:  v soboto, 9. junija 2018 , nas čaka imenitno celodnevno druženje Kultura – Natura Slovenija. Prepričan sem, da se bodo ob tem spletle nove vezi in utrnile obetavne ideje in zaveze. VESELI BOMO, ČE BOSTE Z NAMI!

Slavko Mežek, predsednik gibanja Kultura – Natura Slovenija

R praljudje

 

 

PREJEMNIKI PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2017

PREJEMNIKI PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2017

Odbor za podelitev priznanj Naša Slovenija 2017, ki ga zadnja štiri leta vodi koroška Slovenka dr. Helga Maurer-Lausegger, je na seji 7. aprila 2018  pregledal pravočasno prispele in ustrezno utemeljene predloge (skupaj 15) ter izbral naslednje prejemnike:

 1. kategorija: OHRANJANJE DEDIŠČINE
  – izjemni dosežki na področju ohranjanja, obnavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine na naslednjih področjih:
  – posamične zgradbe ali naselja na podeželju ali v mestu
  – industrijski in gradbeni objekti in območja
  – kulturna krajina: zgodovinski parki in vrtovi, večje območja oblikovane narave ali območja kulturnega, okoljskega ali/in kmetijskega pomena
  – arheološka najdišča
  – umetniška dela in (etnološki) predmeti oz. zbirke, ki imajo umetniški oz. zgodovinski pomen 

– JANEZ ŠKRABEC, podjetnik in mecen, za obnovo in celostno oživitev Škrabčeve domačije na Hrovači pri Ribnici

 1. kategorija: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE
  – izjemne raziskave in razstave, ki so pomembne za vrednotenje, uveljavljanje in ohranjanje kulturne dediščine / krajine v Sloveniji

– AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA AFS FRANCE MAROLT, Ljubljana – 70 LET!                    

– DRUŽBA ROGOS, Doberdob, za celostno predstavljanje naše skupne dediščine na Tržaškem in Goriškem

 1. kategorija: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ
  – zaslužni posamezniki, organizacije in podjetja, ki že dalj časa delujejo na področju ohranjanja, varovanja, uveljavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine ter pri tem dosegajo izjemne dosežke v slovenskem merilu

–  NUŽEJ TOLMAJER, vsestranski kulturni delavec na avstrijskem Koroškem in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru, Radiše – Celovec

–  MATJAŽ BROJAN, novinar, publicist, raziskovalec, Domžale

–  IZTOK ILICH, publicist in prevajalec, za monografijo BREZMEJNA SLOVENIJA

–  MIRO KAČAR, za neprecenljiv prispevek pri oživljanju vasi Sorica in izročila slikarja Ivana Groharja

 1. kategorija: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE
  – izjemni dosežki na področju izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine / krajine

–  CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI – CŠOD, Ljubljana – Slovenija

–  ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, za globalni projekt SVETOVNI DAN ČEBEL

–  VIGENJC, glasilo Kovaškega muzeja Kropa.

 

ČESTITAMO!

 

Ugotovitve in priporočila

– Odbor ugotavlja, da so prav vsi prispeli predlogi predstavili zgledna prizadevanja predlaganih posameznikov, skupin in organizacij pri ohranjanju naše skupne dediščine.

Za poslane predloge se odbor zahvaljuje vsem predlagateljem.

Zaradi uveljavljenih kriterijev je število priznanj omejeno, zato bo odbor v letu 2018 posebej obravnaval delo in projekte vseh doslej neizbranih nominirancev, jih v okviru možnosti obiskal in razmislil o njihovi vključitvi v prihodnje razpise.

– Na letošnji razpis je prispelo večje število predlogov za posameznike (3. kategorija), zato je število priznanj v tej kategoriji večje kot običajno.

– Odbor je sklenil, da bo za priznanja Naša Slovenija 2018 predloge možno poslati tudi po elektronski pošti – s »klasično« pošto je zadnje čase kar nekaj težav. V razpis je treba dodati priporočilo, da naj bi predlagatelji ne predlagali samih sebe.

– Odbor ponovno predlaga, da se letošnje laureate, pa tudi vse dosedanje prejemnike priznanj ter nominirance povabi na srečanje ob letošnji podelitvi Naša Slovenija 2017, ki bo maja letos v Razkrižju. Datum svečane podelitve bo dokončno znan po 14.4.2018, ko bo objavljen datum predčasnih parlamentarnih volitev. Ker je Razkrižje sorazmerno daleč, bo organiziran poseben avtobusni prevoz na relaciji Radovljica – Kranj – Ljubljana – Celje – Maribor – Razkrižje in nazaj (tudi o tem več po 14.4.).

– Nujna je krepitev osebnih vezi med nagrajenci / pripadniki / podporniki gibanja ter njihovega neposrednega sodelovanja pri vodenju in nadaljnjem razvoju gibanja Kultura-natura Slovenija. Tako bo moč izjemno pestro in bogato mrežo, ki smo jo tudi s pomočjo priznanj oblikovali v osmih letih dela, bolje povezati in izkoristiti nedvomni vsebinski, organizacijski in kadrovski potencial vseh, ki jo predstavljajo.

– Odbor in gibanje izražata hvaležnost akademski slikarki Dori Plestenjak, avtorici letošnjih priznanj (grafika Za vasjo).

Herta Maurer-Lausegger, predsednica odbora za podelitev priznanj NS

Slavko Mežek, predsednik gibanjaKultura – Natura Slovenija

 

Slovenji Plajberk / Kropa, 10. 4. 2018

POBUDA ZA REŠITEV (h)RIBČEVINE (4)

Pred nekaj (h)dnevi sem bil po dolgem času v Prešernovi rojstni hiši; Anatol Štern je prepričljivo interpretiral Krst pri Savici. Tja gredoč sem opazil navidez zapuščeno Ribčevo dvorišče, ki nemo vpije k sv. Marku: pomagaj, varuj me, »bližnji sosed«! Se bliža konec (h)Ribčevine?   “…PREGNALA BO NAS SREČA KRIVA…” (Črtomir)

Domov prišedši sem se takoj usedel za računalnik…

Saj pravzaprav ne vem, kje in s čim začeti, toliko je bilo po tistem »ta veselem dnevu kulture 2011« vsega, dan za dnem in v nedogled. Zato bom skušal vse skupaj sešteti v vsaj približno tekočo pripoved. Kdor se bo hotel ubadati s podrobnostmi, mu bo za kaj takega naš arhiv vedno dostopen, pa tudi sam sem vedno pripravljen na pogovor.

Začel bom z Janezom in Tanjo ter njuno, v »javnosti« po nemarnem ter po krivem izkrivljeno in popacano podobo.

 

Ribčovga Janeza poznam že dolgo, po letih nisva prav daleč narazen, nenazadnje sva oba hodila v isto šolo; o tem sem že pisal. Tih, zadržan, delaven, sugestiven, a vedno nekako odmaknjen v senco velike rodbinske zgodbe – kot bi ne vedel, kaj naj z njo in kje je v njej njegovo mesto. Pravzaprav naju ni nikoli nič obremenjevalo, razen zatemnjeni odsevi nedorečene zgodbe o Prešernovi hiši, v kateri sem se znašel kot (občinski) kulturnik. V Prešernovi hiši in v cerkvi sv. Marka sem pripravil kar nekaj dogodkov, koncertov (npr. mednarodni ciklus Poletna glasbena srečanja), gostil znane ustvarjalce, tudi v njihovi gostilni Pr’ Ribč, z domačimi »Svobodaši« pel in recitiral, ni da ni – pa se nikoli nisva »udarila«, čeprav smo vedno znova (spoštljivo) hodili čez njihovo vedno lepo pospravljeno dvorišče; tudi noben hudobni »Kerber« nas ni ogrožal, še olajal ne. Grdih besed med nama ni bilo, kaj šele česa drugega. Zato nikoli nisem verjel v njegovo izkrivljeno »javno« podobo, ki so jo ob perverznem veselju medijev hoté, vedé, nasladno in načrtno (po)pačili aktualni lokalni oblastniki.

O Tanji nisem vedel ničesar, le to, da je k Janezu prišla z blejskega konca, da dela v bolnišnici na Jesenicah in da živita v svobodni skupnosti; nič takega, da bi kogarkoli smelo motiti.

Potem ko smo se tistega »ta veselega« decembra povsem nepričakovano srečali in spoznali, sta mi odprla neznane strani njune osebne tegobe ter leta trajajoče stiske in nemoči, povzročenih s strani brezobzirnih vsiljivcev in požrtnih stremuhov. Oba sta me prepričala s svojo odprtostjo, radovednostjo, načitanostjo, nepotvorjeno komunikativnostjo, gostoljubjem; mislim, da smo se kaj kmalu uglasili. Presenetil me je izjemno urejen družinski arhiv, od rodbinskega drevesa dalje, s podčrtanim »izvirnim grehom« vred, to je s pogodbo s F, S, Finžgarjem o odprodaji, pravzaprav spremembi namembnosti Prešernove rojstne hiše, ki je 1939 nacionalni muzej postala. Prebrali smo tudi papirje o posledičnih pogodbenih nadomestilih za Vovkove – Ribčeve, do zadnje potankosti, vključno z izgradnjo nadomestnega doma – hiše, ki je danes (še vedno?) v lasti Janeza in Tanje. Rodbinsko zgodbo je moč spremljati tudi po vsej lepo urejeni in vzdrževani hiši, od velike veže do delovnega kabineta, pa naj gre za predmete, fotografije, dokumente, spomine – prava mala družinska muzejska zbirka. A hiša šepeta tudi o neizkoriščenih možnostih, priložnostih, gostilni, pa o nezadovoljstvu, intrigah, žlehtnobah, zlomljenem klasju… Žal jo v zadnjem desetletju dopolnjuje iz dneva v dan rastoča »zbirka« vseh možnih papirnatih represalij, s katerimi ju peščica znanih lokalnih »pomembnežev« želi sistematično, dokončno, nečloveško, nespoštljivo, neetično, že kar bestialno zadušiti, onemogočiti, izbrisati in uničiti (gl.: policijski, redarski, sodni, advokatski, občinski ipd. zapisniki, globe, tožbe, računi, opomini…). Brez razloga in potrebe, iz čiste »radosti«, z jasno »vizijo« iztrebljenja Ribčevega rodu z Ribčevine v zameno za »celostni kulturni biznis«. Nima smisla, da bi se poglabljal v vse nakopičene »legalno veljavne« nonsense in z žigi odobrene budalosti. Rekel bom samo to: v vseh teh svežnjih nakopičene uradno požegnane papirnate nesnage nisem našel niti ene svetle strani, nobene pozitivne pobude, ponujene roke, želje po sodelovanju s strani župana in občine in »spomeniškega varstva« in ministrstva ipd., nobenega hotenja po rešitvi banalne »težave«, ki se ji reče »sporna in moteča«, a za vaščane, oblast in »stroko« menda edina zveličavna pot čez dvorišče nekoč uspešne kmetije k cerkvi sv. Marka – dvorišča, ki ga pred 1939 sploh ni bilo…

Janez mi je otožno razkazal nemočno pospravljen prazen hlev in skedenj, urejeno delavnico…; vsak bi rekel: priden gospodar, le kaj se je zgodilo, da mu vse uhaja iz delavnih rok?

»… pred ognjem dom, pred točo mi pšenico bi bližnji sosed varoval – svet’ Marka.« Ej, pesnik France, kakšna zmota, tvoji rodbini je »… sreče dar bila – klofuta…«, Janezu Arku, zadnjemu potomcu na tvojem domu, še posebej.

Pošastno – in to v imenu sprofanirane oblastne »kulture«.

 

Pustimo in preskočimo. Skladno z Dogovorom smo se strinjali in zmenili, da bomo javnosti prikazali drugo plat Ribčeve zgodbe, a na povsem alternativen, pozitiven, ustvarjalen način. Za kulturni praznik naj na hiši za spomenikom piše: Dobrodošli pr’ Ribč! Odprimo vrata, postrezimo, ponudimo, zapojmo, presenetimo množico, odženimo podobo »zlobnega soseda«, povejmo nevednežem, kibicem in nakladačem, da v tej hiši biva Prešernov rod! Nagovoril sem literate, igralce, kiparje, slikarje, prešerno bratovščino, založnike Prešernovih pesmi (npr. Sanje),  … vsi so rahlo začudeni takoj rekli »… ne mi reč’,  ja, gremo zraven!« Še posebej sem se razveselil DVD-kopije starega dokumentarnega filma »O, Vrba!« iz leta 1940 (avtor Mario Förster), ki nam ga je posredoval filmski arhiv RS. »To bomo vrteli, na skednju ali v hlevu, da se bodo ljudje premaknili v čas začetka nadaljevanke Ribčevina!« Ko smo si film prvič ogledali, so Janeza oblile solze: v enem od kadrov se po cesti mimo muzeja sprehodijo Ribčova dekleta, tudi njegova mama je med njimi…, takrat že proti svojemu povsem novemu domu. Ja, dobro je kazalo, takrat.

Vmes smo migali tudi drugače in drugje, Januar je bil pester, da že dolgo ne tako. Pregledovali smo papirje, z dr. Ludvikom Drumlom, »pro bono« odvetnikom in kulturnikom iz Ziljske Bistrice sva obiskala nejevoljnega župana (v prazno, seveda, a ne zaman), s kmetijskima svetovalkama smo z njuno strokovno pomočjo izpolnili prijavo za subvencijo pri revitalizaciji in preusmeritvi kmetije, kipar Ljubo Zidar se je lotil oblikovanja hišnega spominka, igralec Pavle Ravnohrib je bil za komorni recital v Ribčevi »hiši«…

Vmes smo prebirali članke v časopisju (Delo, Dnevnik, Gorenjski glas…) in poslušali odzive na radijskih valovih. Župan je začel obljubljati »… ureditev dostopa do cerkve sv. Marka in nadomestno pot…« (npr. Delo, 2.2.2012; gl. http://www.delo.si/kultura/dediscina/zagotovljen-dostop-do-cerkve-sv-marka-v-vrbi.html) in zraven cinično obgrizel ter opljuval vse in vsakogar z »nove«Ribčevine ter skliceval sestanke o »ureditvi problematike«, seveda dosledno brez (še kako) vpletenega Arka. A glas se mu je vedno bolj tresel, sredi javnosti je »cesar ostal brez oblačil«. Vsakomur je postalo jasno: tukaj pa res nekaj smrdi…

In je zasmrdelo, do neba. Tik pred kulturnim praznikom je Arko prejel vabilo na jeseniško sodišče: narok – tožba z dve leti staro »brado« – tožnik: »bogibogi« župan oz. občina – zahtevek: deset tisočakov, seveda v Arkovo škodo (gl.npr. https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/zaradi-spora-na-proslavi-v-vrbi-ne-bo-predstavitve-ribicevine/276272).

Zavese so dokončno padle. Predstavitev Dobrodošli pr’ Ribč! smo takoj odpovedali in jo igraje preselili v staro kranjsko narodno čitalnico – v program ob 150 letnici njene ustanovitve, v sklop kranjskega praznovanja Prešernov semenj. Žirovniški župan je po gostilniško perfidno lansiral še nebulozo o tem, da smo v Kranj »zbežali«, ker da naj ne bi smeli vrteti filma O, Vrba!, menda zaradi »prepovedi« nekakšne »dedinje« ge. Khamove iz Ljubljane. No, v Kranju smo ga z dovoljenjem Filmskega arhiva RS zavrteli šestkrat (op.: kasneje še vsaj 40x), vedno pred polno čitalnico radovednežev in eminentnih gostov, v protokolarnem prvem terminu tudi v prisotnosti obeh Ribčov, Janeza Arka in Tanje Pangerc. Z njima smo se sprehodili po kranjskem mestnem jedru, obiskali Prešernovo hišo, poklepetali z naključnimi znanci. Rekla sta mi: »Po dolgem času sva tudi midva doživela kulturni praznik in iskreno človeško spoštovanje preprostega dejstva, da sva Ribča iz Vrbe. Hvala.«

Časopisje je potem pisalo, kakšen »mir« da je bil ta dan v Vrbi… (tega, da smo,vabilo in sporočilo Dobrodošli pr’ Ribč! prešernim Slovencem izrekli v Kranju, tega pač ne!).

A pisali so tudi o tem, kako je v Vrbi, tik pod prazno Arkovo Ribčovo hišo , slavnostni govornik, predsednik Ustavnega sodišča RS dr. Ernest Petrič okrcal Slovence(ljne), pesnikove »častilce«, »dolino šentflorjansko«, pa tudi  »merodajne« Kašarje, torej žirovniško gospodo::

»…dvomim, da bi Prešeren uspel v današnji slovenski družbi pohlepno zadrtih, zazrtih v svet materialnih dobrin, v družbi nastopaštva, poslovniške in druge elite s premalo želje po skupnem dobrem in s premalo človeške empatije….Prepričan sem, da se Prešeren – svobodomiseln, zazrt v evropski prostor, daleč presegajoč slovensko provincialno mentaliteto, nepohlepen za denarjem, svoboden duh s širokim znanjem, vizijo in humanizmom – v takšni družbi ne bi dobro počutil…« Petrič je tudi obljubil, da »… bom prihodnje leto v Vrbo k rojstni hiši pesnika in pravnika skušal pripeljati tudi vseh svojih osem kolegov, ustavnih sodnikov. Vendar le pod pogojem, da bodo v Žirovnici rešili “neroden, majhen in nepotreben spor” s sosedom Prešernove hiše.« Župan Leopold Pogačar je sicer pred kamerami »s prsti v lastni čežani« ves zardel hitel zatrjevati, da se bodo trudili najti rešitev. V tem duhu »…da bodo 1. marca s predstavniki ministrstva in zavoda za varstvo kulturne dediščine skušali najti možnost za prestavitev javne poti…« in blablabla v tej smeri. (Danes vemo, da je bil to le ubožen županov protokolarni blef, da se doslej ni zgodilo nič od obljubljanega, razen to, da dr. Petrič že nekaj časa ni predsednik Ustavnega sodišča in da ni imel za kaj pripeljati v Vrbo svojih osmih kolegov / kolegic, saj »nepotrebni« spor še vedno traja in je eskaliral do roba osebne tragedije!)

»Praznik« je minil, mi pa smo iskreno povabilo in predstavitev »Dobrodošli pr’ Ribč!« kar nekajkrat ponovili na turističnem sejmu v Ljubljani, v družbi zamejskih Slovencev in laureatov – prejemnikov priznanj Naša Slovenija 2011. Tudi film O. Vrba! (1940) smo vrteli, da se je kar smodilo – ge. Khamove z napovedano tožbo pa ni bilo od nikoder… Pač pa so nečedno žirovniško zgodbo o načrtno upropaščani (h)Ribčevini in  o tem, da Janez Arko nima za kaj recitirati »O, Vrba, srečna draga vas domača…«, spoznali tisoči obiskovalcev ter se nemočno, malce v zadregi čudili, češ, »O tem se pa nič ne govori in ne piše…«. (Od strani si je naš štant ogledalo tudi nekaj kašarskih ogleduhov. Zavedel sem se, da bo še cel hudič z vsem tem.)

Da ne bo preveč naenkrat, bom nadaljeval čez nekaj dni, vse do letošnjega kulturnega praznika.