PREDLOGI ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2017

Razpis za PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2017  se je iztekel (1.1. – 31.3.2017). Danes smo odprli prispele predloge. Odbor, ki ga tudi to pot vodi dr. Herta Lausegger, bo do 9.4.2017 izbral letošnje nagrajence.

Seveda si priznanje in trajno pozornost  za njihova prizadevanja zaslužijo vsi nominiranci, vendar odbor običajno podeljuje po dve priznanji v vsaki od štirih kategorij oz. izjemoma več, če v drugih kategorijah ni zadostnega števila predlogov.

Kot smo objavili že v razpisu, bo PODELITEV PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2017 12. maja 2017 V RAZKRIŽJU.

V roku smo prejeli NASLEDNJE PREDLOGE (vrstni red je povsem naključen):

1/ Čebelarska zveza Slovenije: SVETOVNI DAN ČEBEL; predlagatelj Boštjan Noč, predsednik ČZS

2/ JEZIKOSLOVNA UČNA POT (Krško – Bohorič, Dalmatin, Valvasor), Pišece (Pleteršnik), Mostec (Jože Toporišič); predlagatelj: David Križman, predsednik Slavističnega društva Posavja

3/ CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI – SLOVENIJA; predlagatelj Ustanova PKD Slovenija

4/ HELENA SRNEC, univ. dipl. komparativistka > PRLEKIJA; predlagatelj mag. Blanka Erhartič;, ravnateljica Gimnazije Ormož

5/ MATJAŽ BROJAN, raziskovalec, novinar, publicist, aktivist…; predlagateljica Cveta Zalokar, Kulturni dom Franca Bernika Domžale

6/ MIRJAM MUŽENIČ, publicistka, novinarka, raziskovalka

7/ VIGENJC, glasilo Kovaškega muzeja Kropa; predlagatelj Verena Vidic, Muzeji radovljiške občine

8/ IZTOK ILICH, knjiga BREZMEJNA SLOVENIJA; predlagatelj Laura Štravs, MLADINSKA KNJIGA

9/ AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT – 70 LET; predlagateljica Anja Cizel, etnologinja in kulturna antropologinja, Škocjan

10/ NUŽEJ TOLMAJER, vsestranski kulturni delavec, Celovec; predlagatelja KKZ Celovec in Narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec

11/ DRUŽBA ROGOS, Doberdob – PREDSTAVLJANJE IN UVELJAVLJANJE KRASA; predlagateljica Tina Klanjšček

12/ JANEZ ŠKRABEC, Škrabčeva domačija na Hrovači; predlagateljica Polona Rigler Grm, Rokodelski center Ribnica

14/ KAJUHOV SPOMINSKI OBJEKT; predlagateljica Špela Poles, občina Šoštanj.

15/ MIRO KAČAR, Sorica; predlagatelj Slavko Mežek s somišljeniki.

Vsem predlaganim izrekamo iskreno spoštovanje in hvaležnost za njihovo dragoceno, prepričano in navdihujoče delo pri ohranjanju, oživljanju in uveljavljanju naše skupne kulturne in naravne dediščine / krajine v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.. Hvala.