MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA ERASMUS – REKA

ERASMUS – YE CULTURE CRASH,  REKA / RIJEKA (Cro)

V času od 19. do 26. maja je na Reki potekala mednarodna mladinska izmenjava Erasmus+ YE Culture Crash. Izmenjave so se udeležili mladi iz petih evropskih držav in sicer iz Hrvaške, Srbije, Grčije, Litve in Slovenije. Glavna cilja projekta sta bila ohranjanje multikulturnosti in boj proti predsodkom in stereotipom. Udeleženci pa so imeli še edinstveno priložnost na nekoliko drugačen način spoznati pristaniško mesto.

Izmenjava, ki je potekala sedem dni, je mladim ponudila in predstavila ogromno novih pogledov na multikulturno družbo. Udeleženci so vsak dan imeli organizirane različne naloge in delavnice skozi katere so pridobivali nova znanja in kompetence. Na delavnicah so krepili občutek pripadnosti in samozavedanja mladih pripadnikov etničnih manjšin,  spodbujali vrednote multikulturalizma in prispevali k spoznavanju različnih kultur in ljudi. Preko celega tedna se je pripravljala tudi javna kampanja (»public campaign«), ki je potekala zadnji dan v samem središču mesta. Cilj je bil predstaviti projekt in vsebino, ki je bila obravnavana v preteklem tednu. Mladi so na različne načine (časopis, fotografije, video, družbena omrežja) predstavili multikulturnost, strpnost in povezanost.

Erasmus Reka

Nositelj projekta je bila slovenska skupnost na Hrvaškem, večina delavnic pa je potekala v Slovenskem domu KPD Bazovica. Organizator je bilo Društvo za razvoj civilne družbe »EU korak«, ostali partnerji pa so bili iz sodelujočih držav.

Bazovica Reka foto

Erasmus+ izmenjave sem se tokrat udeležil prvič, zato nisem bil prepričan kaj lahko pričakujem in kako taka izmenjava sploh poteka. Z izkušnjo sem izredno zadovoljen. V tako kratkem času nam je uspelo predstaviti veliko različnih tem, problemov, organizacij, izzivov in ljudi, ki so na kakršenkoli način povezani z manjšinskimi skupinami in multikulturalizmom. Ena izmed najljubših delavnic mi je bila »City run«, kjer smo na zanimiv način spoznali mesto, ki je etnično zelo barvito in njegove prebivalce. Poleg tega pa smo imeli še odlično priložnost spoznati mlade, ki prihajajo iz različnih evropskih držav.

Rijeka foto

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Latitude/My%20Documents/Downloads/Copy%20of%20Erasmus+%20express.pdf

                                                                                  Andraž Pavlič