RAZPIS – PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2018

                                                                                                    

 Gibanje KULTURA-NATURA SLOVENIJA že devetič zapored objavlja razpis PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA, to pot za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine v letu 2018.

Priznanja je doslej prejelo 90 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva. Na dosedanje razpise je bilo pravočasno poslanih več kot 300 nominacij (več na www.kultura-natura.si).

Razpis  bo odprt od 3. decembra 2018 do vključno 8. februarja 2019.

Razpis je usklajen s kriteriji za priznanja Europa Nostra (štiri kategorije).

Prejete predloge pregledal odbor za podelitev priznanj Naša Slovenija in izbral po največ tri prejemnike v posamezni kategoriji. Predsednica odbora (pet članov)  bo tudi letos dr. Herta Maurer-Lausegger. Odbor ima pravico, da upošteva tudi priznanja, ki se zaradi kriterijev in omejenega števila priznanj v preteklih letih niso uvrstila v končni izbor.

Priznanja Naša Slovenija niso denarna nagrade, ampak likovna pozornost trajne vrednosti. Doslej so jih prispevali umetniki Valentin Oman, Luisa Tomasetig, Gašper Jemec, Klavdij Tutta, Franko Vecchiet, Gustav Januš, Barba Štembergar Zupan in Dora Plestenjak.

 Častni pokrovitelj priznanj Naša Slovenija 2018 je gospod Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Podelitev priznanj Naša Slovenija 2018 bo predvidoma v soboto,  2. marca 2019 v Križu pri Trstu.

Gostitelj podelitve priznanj Naša Slovenija 2018 ter priložnostnega srečanja članov in simpatizerjev gibanja Kultura – Natura Slovenija bo KULTURNO DRUŠTVO  RIBIŠKI MUZEJ TRŽAŠKEGA PRIMORJA v kulturnem domu Alberta Sirka, KRIŽ PRI TRSTU.

Več informacij o muzeju, društvu in kraju lahko najdete na http://www.ribiski-muzej.it/muzej.

Več o dosedanjih prejemnikih iz Slovenije in zamejstva je moč najti na spletnih straneh www.kultura-natura.si.

 

KATEGORIJE IN KRITERIJI

Razpis je objavljen na spletni strani www.kultura-natura.si, predstavljen v osrednjih in lokalnih javnih medijih, posredovan pa bo tudi nekaterim ciljnim naslovom doma, v zamejstvu in po svetu (razne zveze, skupnosti, stanovska združenja, svetovalne službe, šolstvo ipd.).

Priznanja NAŠA SLOVENIJA se podeljuje v štirih (4) kategorijah.

 1. kategorija: OHRANJANJE DEDIŠČINE
  – izjemni dosežki na področju ohranjanja, obnavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine na naslednjih področjih:
  – posamične zgradbe ali naselja na podeželju ali v mestu
  – industrijski in gradbeni objekti in območja, tehniška dediščina
  – kulturna krajina: zgodovinski parki in vrtovi, večje območja oblikovane narave ali območja kulturnega, okoljskega ali/in kmetijskega pomena
  – arheološka najdišča
  – umetniška dela in (etnološki) predmeti oz. zbirke, ki imajo umetniški oz. zgodovinski pomen
 2. kategorija: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE
  – izjemne raziskave, razstave in predstavitve, ki so pomembne za vrednotenje, uveljavljanje in ohranjanje kulturne dediščine / krajine v Sloveniji
 3. kategorija: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ
  a) zaslužni posamezniki ali organizacije, ki že dlje časa delujejo na področju ohranjanja, varovanja, uveljavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine ter pri tem dosegajo izjemne dosežke v slovenskem merilu                             b) družbeno odgovorni, vseslovensko naravnani uspešni podjetniki, podjetja, gospodarske organizacije – donatorji, ki podpirajo, spodbujajo ali celo sami vodijo širše, lokalno pomembne ali lastne dediščinske projekte
 4. kategorija: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE
  – izjemni dosežki na področju izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja na področju ohranjanja slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine.

KRITERIJI:  odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav; spoštovanje kulturnih, krajinskih in socialnih vrednot okolja; verodostojnost in celovitost; trajnost; prepričljivo izobraževalno delo; družbena odgovornost projektov; ustrezna utemeljitev in predstavitev.

POŠILJANJE PREDLOGOV

Pisne predloge za priznanja Naša Slovenija 2018 pošljite do vključno 8. februarja 2019 na naslov KULTURA – NATURA SLOVENIJA, Kropa 72, 4245 KROPA (pripis: PREDLOG ZA PRIZNANJE NAŠA SLOVENIJA 2018).

Predlog naj vsebuje osnovne podatke o nominiranki / nominirancu, pa tudi o predlagatelju (ime, priimek, naslov, kontaktni podatki, e-mail, morebitna spletna stran). Obrazložitev: največ dve tipkani strani A4, do 5 fotografij, audio/video posnetki na CD ali USB).               

Vprašanja, informacije: pkdslovenia@gmail.com; tel.: 070 554 232; 070 509980

Spoštovane, spoštovani, za posredovane predloge se vam iskreno zahvaljujemo in vas že sedaj vabimo na podelitev in praznično srečanje, ki bo predvidoma v soboto, 2. marca 2019, v slikoviti ribiški vasi Križ pri Trstu (http://www.ribiski-muzej.it/muzej).

Slavko Mežek, predsednik

Dr. Herta Maurer-Lausegger, predsednica odbora

 

Gibanje KULTURA – NATURA SLOVENIJA je nevladno prostovoljno civilno gibanje, ki podpira, spodbuja in povezuje posameznike ter civilne pobude na področjih raziskovanja, predstavljanja, varovanja, ohranjanja in uveljavljanja slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine. S svojimi dejavnostmi širi zavest in znanja o dediščinskih vrednotah med prebivalstvom na skupnem slovenskem kulturnem in etničnem prostoru širom Slovenije in v zamejstvu.