KAŠČE PODIRAJO, MAR NE?

Za nami je podelitev priznanj Naša Slovenija 2018. Kot smo že napisali, je gibanje Kultura-Natura Slovenija na devet dosedanjih razpisov prejela krepko čez 300 nominacij, skupno pa doslej v štirih kategorijah izbrala 112 prejemnikov. Vsi prejemniki, pa tudi nenagrajeni nominiranci,  so nam s svojim delom in udejanjenimi projekti za zgled in v ustvarjalni navdih.

Med njimi je bil leta 2011 tudi gospod JOŽE KAKER IZ LUČ V ZG. SAVINSJKI DOLINI,  ki je zgledno rešil propada nekaj tipičnih kašč in drugih objektov stavbne dediščine.

Zaradi sosedske žlehtnobe se je znašel v krempljih gradbene inšpekcije, ki zahteva, da ohranjene KAŠČE PODRE ali pa jih bo na njegove stroške PORUŠILA GRADBENA INŠPEKCIJA SAMA !?!

Objavljamo ugovor, ki ga je na gradbeno inšpekcijo Celje / Velenje poslalo gibanje Kultura-Natura Slovenija. Objavili bomo tudi mnenje etnologa dr.  Vita Hazlerja, ki je gospodu Jožetu Kakerju pri projektu vseskozi strokovno svetoval. Rušitvi objektov nasprotuje Občina Luče ter ZVKD OE Celje.

Gradbena inšpektorica je napovedala, da bo objekte “zaplombirala” in jih ovesila z uradnimi tablami – obvestili o rušenju. Na ta dan bomo na prizorišče povabili pripadnike našega gibanja, osveščeno in trezno javnost, prav tako razburjeno stroko in medije ter javno obelodanili to zaplankano birokratsko blaznost.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZADEVA: PODPORA G. JOŽETU KAKERJU

Spoštovani,

pred dnevi nas je poklical g. Jože Kaker, prejemnik priznanja Naša Slovenija 2011, in nam opisal težave, seštete v

Odkrito smemo zapisati, da nas je vsebina odločbe izjemno presenetila, še posebej zato, ker zapoveduje odstranitev – rušenje objektov, ki jih je g. Kaker zgledno rešil pred zanesljivim propadom. Namesto razglabljanj o tem, zakaj in kako je do take odločbe lahko prišlo, vam pošiljamo del obrazložitve ob podelitvi priznanja iz leta 2011:

»… OBNAVLJANJE ZAPUŠČENIH LESENIH KAŠČ IN KOČ, g. JOŽE KAKER, LUČE: za dolgoletna prizadevanja pri ohranjanju ljudske stavbne dediščine gornje Savinjske doline s ciljem oblikovanja živega muzeja na prostem – skansena na domači obnovljeni kmetiji

… Gospod Jože se že od leta 1983 ljubiteljsko ukvarja z obnavljanjem zapuščenih lesenih koč in kašč, katerih lastniki niso imeli interesa ali možnosti za obnovo, še več, želeli so jih odstraniti in bi slejkoprej končale v drveh. Tako je propada rešil tri kašče, tri preužitkarske koče in kapelico Fatimske Matere božje iz leta 1750, obnavlja pa tudi staro kmečko hišo, ki jo je skupaj s kmetijo podedoval od strica. Vso to stavbno ljudsko dediščino želi zaokrožiti v svojevrsten muzej na prostem v zaselku Podveža pri Lučah. Obnovil je tudi Žagerski mlin v Podvolovjeku, ki je edini še delujoči mlin v zgornji Savinjski dolini. Na planini Jezerce, 1760m visoko, je postavil pastirski stan, ki so ga s pomočjo helikopterja prestavili s planine Podvežak, v bližini Solčave pa je obnovil staro drvarsko hišo.

Pri svojem delu se povezuje s stroko, še posebej je vesel pomoči prof. Vita Hazlerja. Pri njegovem občudovanja vrednem prizadevanju mu zavzeto pomaga hčerka Ana, ki študira etnologijo… Upamo, da bo zasluženo priznanje Naša Slovenija gospodu Jožetu Kakerju v vzpodbudo in pomoč pri uresničevanju njegove plemenite vizije…«.

Spoštovani, prepričani smo, da opisanega ozadja oz. razlogov, zakaj so menda »sporni objekti« že več kot desetletje na novi lokaciji, ne (pre)poznate v zadostni meri. Prav tako se v odločbi ne ukvarjate z izjemnim pomenom, ki ga ima zaradi  predanega in požrtvovalnega  dela g. Kakerja ohranjena tipična stavbna ljudska dediščina za občino Luče, Savinjsko dolino in širši, celo čezmejni slovenski kulturni prostor. V ohranjenih objektih je na tudi na stotine izvirnih lokalnih predmetov premične dediščine, razna orodja, uporabni predmeti, pohištvo; obnova skriva tudi mnoge stare obrti, opravila, »podeželske« poklice torej, ki počasi izginjajo. Hvalevredno delo g. Jožeta Kakerja je naletelo na priznanje tudi v Slovenskem etnološkem društvu, ki mu je podelilo prestižno Murkovo priznanje, nenazadnje pa tudi Občina Luče z občinskim priznanjem. Menda »sporni« objekti so na mnogih (občinskih) spletnih straneh, o njih so pisali ali poročali osrednji in lokalni mediji, zajeti in predstavljeni so celo v strokovni literaturi.  Svojevrstni muzej na prostem seveda obiskujejo ljudje iz cele Slovenije in iz tujine – tako objekti v sklopu t.i. kulturnega turizma hvalabogu živijo naprej in s pozitivnim sporočilom spodbujajo podobne ohranitvene / obnovitvene projekte po celi Sloveniji. Rušenje zadevnih objektov bi bil preprosto – greh in velika napaka.

Zavedamo se, da je ob tako velikem in dolgoletnem delu, kot ga je opravil g. Jože Kaker, možno narediti tudi kakšno nenamerno napako ali pozabiti na kakšnega od postopkov, ki se iz leta v leto tudi menjajo ali spreminjajo. Prepričani pa smo, da je vsak problem možno tudi razrešiti in nehotene napake odpraviti, še posebej če je nadaljnji obstoj muzeja na prostem, torej rešenih in prezentiranih Kakerjevih kašč, kmečkih hiš in kapelice »naVrhu« v evidentnem osebnem, občinskem, pa tudi širšem interesu.

Zato se zavzemamo za to, da postopek začasno ustavite oz. zamrznete, ter tako g. Jožetu Kakerju omogočite čas za odpravo morebitnih nedoslednosti, predvsem pa na ta način izkažete tudi zasluženo spoštovanje opravljenemu delu. Delo in poslanstvo g. Jožeta Kakerja, pa tudi njegove hčere, ki je med tem postala tudi diplomirana etnologinja, ne zaslužita, da se poruši zaradi sosedske žlehtnobe in togih predpisov.

Prepričani smo, da boste podobna mnenja prejeli tudi od Slovenskega etnološkega društva in uglednih posameznikov.

Spoštovani, dovolite nam, da za konec zapišemo: objektov naše skupne ljudske stavbne dediščine se ne ruši, saj so zaščiteni, tudi z zakonom…

(P.S.: priznanja Naša Slovenija bomo že devetič zapored podelili 6.4.2019 v Križu pri Trstu, to pot za leto 2018 (več o tem na www.kultura-natura.si). Upamo,da ne bomo zbrani slovenski javnosti poročali o tem, da je bilo nagrajeno Kakerjevo delo – porušeno in degradirano…). ”