KOZOLEC NA UNESCO – NADALJEVANJE POBUDE

OBISK PRI MINISTRICI ZA KMETIJSTVO DR. ALEKSANDRI PIVEC

Predsednik gibanja Kultura-Natura Slovenija Slavko Mežek je 23. marca ministrici za kmetijstvo dr. Aleksandri Pivec predstavil pobudo za uvrstitev kozolca na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. V krajšem, pobudi naklonjenem razgovoru, je ministrica izrazila podporo nadaljevanju prizadevanj, začetih že v času ministrovanja Dejana Židana. Pomladi 2017 je sta bila na Bledu namreč organizirana strokovni posvet Ohranimo slovenski kozolec ter spremljajoča razstava Slovenski kozolec. Takratna izhodišča in priporočila (objavljene tudi na tej www) ter bogate izkušnje dolgoletnega projekta Slovenski kozolec (1993-2019) bodo osnovno izhodišče za nadaljnja prizadevanja, v katero velja povabiti še pristojno Ministrstvo za kulturo. ZVKD Slovenije, pa tudi čezmejne regije, katerih kulturno krajino bogatijo kozolci.