RAZPIS ZA JUBILEJNA DESETA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA


RAZPIS: 
PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019                                         

Gibanje KULTURA-NATURA SLOVENIJA bo že desetič zapored podelilo PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine. Priznanja je doslej prejelo 111 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva. Na dosedanje razpise je bilo pravočasno poslanih več kot 350 nominacij (več na www.kultura-natura.si). Priznanje Naša Slovenija je v desetletju obstoja sooblikovalo zelo razvejano mrežo pripadnikov gibanja ter izjemno bogat nabor zglednih vsebin na celotnem skupnem slovenskem kulturnem prostoru, tudi v zamejstvu in po svetu.

Razpis  bo odprt od »prešernega dne kulture« 3. DECEMBRA 2019 do kulturnega  praznika 8. FEBRUARJA 2020. Predloge bomo zaradi prazničnega vikenda sprejemali do vključno 11.2.2020. Oblikuje jih lahko vsak, ki to iskreno želi in  je pri tem spoštljiv tako do predlagane/ga kot do našega gibanja.

Razpis je usklajen s kriteriji za priznanja Europa Nostra (štiri kategorije). Prejete predloge bo do aprila 2020 pregledal odbor za podelitev priznanj Naša Slovenija in izbral po dva prejemnike v posamezni kategoriji. Predsednica odbora (pet članov)  bo tudi letos dr. Herta Maurer-Lausegger, znana slovenistka in etnologinja s Koroške. Odbor ima pravico, da upošteva tudi priznanja, ki se zaradi kriterijev in omejenega števila priznanj lani niso uvrstila v končni izbor.

Priznanja Naša Slovenija niso denarna nagrade, ampak likovna pozornost trajne vrednosti. Doslej so jih prispevali umetniki Valentin Oman, Luisa Tomasetig, Gašper Jemec, Klavdij Tutta, Franko Vecchiet, Gustav Januš in Barba Štembergar Zupan, Dora Plestenjak in Andrej Jemec.

To pot smo izbirali v ustvarjalnem opusu oblikovalca OSKARJA KOGOJA, ki v svoje stvaritve vključuje samosvoja spoznanja pri preučevanju tisočletnih kultur in vsakršne slovenske kulturne in naravne dediščine; odločili smo se za simbolično Podkev. 

Gostitelja jubilejne 10. (desete) podelitve priznanj Naša Slovenija 2019 ter priložnostnega srečanja dosedanjih nagrajencev, članov in simpatizerjev gibanja Kultura – Natura Slovenija bosta OBČINA BLED, na čelu z županom JANEZOM FAJFARJEM, velikim poznavalcem naše skupne dediščine in slovenske biti, ter ZAVOD ZA KULTURO BLED (https://www.e-bled.si, http://www.zavod-za-kulturo-bled.si).                                                   

(Predvideni datum dogodka: 16. maj 2020 ob 11.h, Festivalna dvorana Bled. Po svečani podelitvi priznanj bomo v avli FD Bled odprli (potujočo) razstavo desetih slovenskih likovnih umetnikov, ki so doslej tako ali drugače prispevali priznanja. Pripravili bomo tudi tradicionalno druženje članov, podpornikov in simpatizerjev našega gibanja ter kakšno ustvarjalno-zavezujočo rekli, popoldne pa si bomo v spremstvu domačinov.ogledali  zanimivosti Bleda in bližnje okolice.

Več o dosedanjih prejemnikih iz Slovenije in zamejstva je moč najti na spletnih straneh www.kultura-natura.si.

RAZPIS

KATEGORIJE IN KRITERIJI

Priznanja NAŠA SLOVENIJA se podeljuje v štirih (4) kategorijah. Z letošnjim razpisom v 3. kategoriji uvajamo posebno pozornost družbeno odgovornim gospodarskim subjektom, ki z donacijami ali kako drugače spodbujajo širšo družbeno ozaveščenost in dejavnosti pri uveljavljanju naše skupne dediščine.

Razpis je objavljen na spletni strani www.kultura-natura.si, predstavljen v osrednjih in lokalnih javnih medijih, posredovan pa bo tudi nekaterim ciljnim naslovom doma, v zamejstvu in po svetu (razne zveze, skupnosti, stanovska združenja, svetovalne službe, šolstvo ipd.).

 1. kategorija: OHRANJANJE DEDIŠČINE
  – izjemni dosežki na področju ohranjanja, obnavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine na naslednjih področjih:
  – posamične zgradbe ali naselja na podeželju ali v mestu
  – industrijski in gradbeni objekti in območja, tehniška dediščina
  – kulturna krajina: zgodovinski parki in vrtovi, večje območja oblikovane narave ali območja kulturnega, okoljskega ali/in kmetijskega pomena
  – arheološka najdišča
  – umetniška dela in (etnološki) predmeti oz. zbirke, ki imajo umetniški oz. zgodovinski pomen
 2. kategorija: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE
  – izjemne raziskave, razstave in predstavitve, ki so pomembne za vrednotenje, uveljavljanje in ohranjanje kulturne dediščine / krajine v Sloveniji
 3. kategorija: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ
  a) zaslužni posamezniki, organizacije, ki že dalj časa delujejo na področju ohranjanja, varovanja, uveljavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine ter pri tem dosegajo izjemne dosežke v slovenskem merilu                             b) družbeno odgovorni, vseslovensko naravnani uspešni podjetniki, podjetja, gospodarske organizacije – donatorji, ki podpirajo, spodbujajo ali celo sami vodijo širše, lokalno pomembne ali lastne dediščinske projekte
 4. kategorija: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE
  – izjemni dosežki na področju izobraževanja in usposabljanja na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine / krajine

KRITERIJI:  trajnost; verodostojnost in celovitost; družbena naravnanost in odgovornost projektov; odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav; spoštovanje kulturnih, krajinskih in socialnih vrednot okolja; ustrezna utemeljitev in predstavitev; prepričljivo izobraževalno delo…

POŠILJANJE PREDLOGOV

Pisne predloge za priznanja Naša Slovenija 2019 pošljite do 10. februarja 2020 na naslov KULTURA – NATURA SLOVENIJA, Kropa 3b, 4245 KROPA ali po elektronski pošti: pkdslovenia@gmail.com ali info@kultura-natura.si.

Obrazložitev: največ dve tipkani strani A4, do 5 fotografij, 1 DVD ali CD               

Vprašanja, informacije: tel.: 070 554 232 ali 070 509980