PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA – RAZPIS 2023

Gibanje KULTURA-NATURA SLOVENIJA je jubilejni 10. razpis za PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA zadnjič objavila pred pandemijo Covid leta 2019. Povsem nepričakovano se je zapletlo s svečano podelitvijo, ki smo jo zaradi vedno novih omejitev lahko izpeljali šele decembra 2021 v Svetem Juriju ob Ščavnici.

https://www.prlekija-on.net/lokalno/29544/pri-sv-juriju-ob-scavnici-so-podelili-priznanja-nasa-slovenija.html

No, v desetih letih smo na objavljene razpise prejeli preko 380 predlogov za zgledne dosežke in prizadevanja pri ohranjanju naše kulturne in naravne dediščine iz vse Slovenije in zamejstva. Priznanja Naša Slovenija smo doslej podelili 121 prejemnikom. Uveljavila so se kot prestižna pozornost do posameznikov, društev, lokalnih skupnosti, projektov t.i. civilne družbe, izobraževalnih prizadevanj…, ki so bili dotlej mnogokrat neznani ali prezrti. Ves ta dragoceni nabor se je spontano in iz lastnega potenciala prelevil v gibanje Kultura-Natura Slovenija. Dosedanji prejemniki so predstavljeni v starejših člankih na spletni strani in v medijih. Kot pozornost trajne vrednosti smo nagrajencem vsa leta podeljevali likovna dela znanih slovenskih umetnic / umetnikov.

Nedavno smo s strani javnosti prejeli željo in pobudo, naj priznanja oživimo. Zato objavljamo RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2023, ki bo odprt do konca AVGUSTA 2023. Žirija pod vodstvom koroške Slovenke dr. Herte Maurer – Lausegger bo zbrane predloge pregledala in septembra objavila rezultate, podelitev pa bo v začetku oktobra na Bledu. Nagrajenci bodo kot pozornost trajne vrednosti prejeli podkvice iz opusa oblikovalca Oskarja Kogoja.

RAZPIS

Gibanje KULTURA-NATURA SLOVENIJA bo torej že enajstič zapored podelilo PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA. Priznanja je doslej prejelo 121 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva. Priznanje Naša Slovenija je nevsiljivo sooblikovalo zelo razvejano mrežo pripadnikov gibanja ter izjemno bogat nabor zglednih

Razpis je odprt od maja do do 31. avgusta 2023.

Predloge lahko oblikuje vsak, ki to iskreno želi in je pri tem spoštljiv tako do predlagane/ga kot do našega gibanja.

Razpis je usklajen s kriteriji za priznanja Europa Nostra (štiri kategorije). Prejete predloge bo do sredine septembra pregledal odbor za podelitev priznanj Naša Slovenija in izbral po dva prejemnike v posamezni kategoriji. Predsednica odbora (pet članov) bo tudi letos dr. Herta Maurer-Lausegger, znana slovenistka in etnologinja iz Celovca.

Priznanja Naša Slovenija niso denarna nagrade, ampak likovna pozornost trajne vrednosti. Doslej so jih prispevali umetniki Valentin Oman, Luisa Tomasetig, Gašper Jemec, Klavdij Tutta, Franko Vecchiet, Gustav Januš in Barba Štembergar Zupan, Dora Plestenjak, Andrej Jemec in Zdravko Patty.

To pot smo izbirali v ustvarjalnem opusu oblikovalca OSKARJA KOGOJA, ki v svoje stvaritve vključuje samosvoja spoznanja pri preučevanju tisočletnih kultur in vsakršne slovenske kulturne in naravne dediščine; odločili smo se za simbolično Podkev.

Gostitelja 11. (enajste) podelitve priznanj Naša Slovenija ter priložnostnega srečanja dosedanjih nagrajencev, članov in simpatizerjev gibanja Kultura – Natura Slovenija bosta OBČINA BLED in župan ANTON MEŽAN v začetku oktobra 2023.

Več o dosedanjih prejemnikih priznanj je moč najti na spletnih straneh www.kultura-natura.si.

RAZPIS

KATEGORIJE IN KRITERIJI

Priznanja NAŠA SLOVENIJA se podeljuje v štirih (4) kategorijah. Z letošnjim razpisom v 3. kategoriji uvajamo posebno pozornost družbeno odgovornim gospodarskim subjektom, ki z donacijami ali kako drugače spodbujajo širšo družbeno ozaveščenost in dejavnosti pri uveljavljanju naše skupne dediščine.

Razpis je objavljen na spletni strani www.kultura-natura.si, predstavljen v osrednjih in lokalnih javnih medijih, posredovan pa bo tudi nekaterim ciljnim naslovom doma, v zamejstvu in po svetu (razne zveze, skupnosti, stanovska združenja, svetovalne službe, šolstvo ipd.).

1. kategorija: OHRANJANJE DEDIŠČINE
– izjemni dosežki na področju ohranjanja, obnavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine na naslednjih področjih:
– posamične zgradbe ali naselja na podeželju ali v mestu
– industrijski in gradbeni objekti in območja, tehniška dediščina
– kulturna krajina: zgodovinski parki in vrtovi, večje območja oblikovane narave ali območja kulturnega, okoljskega ali/in kmetijskega pomena
– arheološka najdišča
– umetniška dela in (etnološki) predmeti oz. zbirke, ki imajo umetniški oz. zgodovinski pomen

2. kategorija: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE– izjemne raziskave, razstave in predstavitve, ki so pomembne za vrednotenje, uveljavljanje in ohranjanje kulturne dediščine / krajine v Sloveniji

3. kategorija: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ
a) zaslužni posamezniki, organizacije, ki že dalj časa delujejo na področju ohranjanja, varovanja, uveljavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine ter pri tem dosegajo izjemne dosežke v slovenskem merilu b) družbeno odgovorni, vseslovensko naravnani uspešni podjetniki, podjetja, gospodarske organizacije – donatorji, ki podpirajo, spodbujajo ali celo sami vodijo širše, lokalno pomembne ali lastne dediščinske projekte

4. kategorija: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE
– izjemni dosežki na področju izobraževanja in usposabljanja na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine / krajine

KRITERIJI: trajnost; verodostojnost in celovitost; družbena naravnanost in odgovornost projektov; odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav; spoštovanje kulturnih, krajinskih in socialnih vrednot okolja; ustrezna utemeljitev in predstavitev; prepričljivo izobraževalno delo…

POŠILJANJE PREDLOGOV

Pisne predloge za priznanja Naša Slovenija 2023 pošljite do 31. avgusta 2023 na naslov KULTURA – NATURA SLOVENIJA, Kropa 72, 4245 KROPA ali po elektronski pošti:pkdslovenia@gmail.comaliinfo@kultura-natura.si.

Obrazložitev: največ dve tipkani strani A4, do 5 fotografij.

Vprašanja, informacije: tel.: 070 509980

Spoštovane, spoštovani, za posredovane predloge se vam iskreno zahvaljujemo in vas že sedaj vabimo jeseni na Bled.

Slavko Mežek, predsednik gibanja KULTURA-NATURA SLOVENIJA

OSKAR KOGOJ: PODKVICA

DVE KULTURNI SREDIŠČI GIBANJA KULTURA – NATURA SLOVENIJA

  • MEŽNARIJA PRI KAPELICI NAD KROPO

V tej imenitni baročni zgradbi iz leta 1747 poleg še starejše, devici Mariji posvečene romarske cerkve (Kroparji jo zaradi legende o nastanku imenujejo kar Kapelca), so mladost preživljali trije imenitni kroparski pevci, bratje – tenoristi Anton, Leopold in Gašper DERMOTA. Po spletu naključij je skrb za zapuščeno in propadajočo stavbo prevzelo naše gibanje, uredilo okolico, obnovilo pritličje in v njem postavilo Dermotovo spominski zbirko. V prepričljivo zgovornih starih prostorih (hiša, črna kuhinja, izba itd.) se vrstijo literarni in glasbeni dogodki ter različne delavnice za otroke, mladino in odrasle, tam je tudi hišna knjižnica-čitalnica, poleti pa t.i. knjižnica pod krošnjami. V gornjem nadstropju nameravamo urediti baročno sobo, vanjo pa postaviti podarjeni koncertni klavir, darilo gospe Jovite Weber Dermota in bogat notni ter audio arhiv. Še zanimivost: svojo “depandanso” imamo tudi v slovenskem kulturnem središču – hotelu Korotan na Dunaju (soba Dermota3tenori, št. 203)

– VEBERIČEVA DOMAČIJA V SELIŠČIH, PRLEKIJA

Veberičeva domačija v Seliščih (občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Prlekija) je bila že v sedemdesetih letih 20.st. zanimivo multikulturno središče. Slikar in vsestranski kulturnik Lojze Veberič je v njej udejanjal svojo vizijo s številnimi likovnimi, glasbenimi, literarnimi , izobraževalnimi in drugimi dogodki, delavnicami, kolonijami, tabori ipd. Leta so prinesla svoje, domačija je zaprla svoja vrata, po spletu slućajnosti pa je v tiste kraje zaneslo naše gibanje. Najprej zaradi oživljanja spomina na pozabljeno pesnico – našo “muzo” Kristino Šuler (1866, Kropa – 1959, Ljubljana), ki je četrt stoletja živela, in ustvarjala na bližnji Stari Gori. Leta 2019 smo ji Kroparji na vhodu v šolo postavili spominsko ploščo in se povezali z domačimi kulturniki. Ob izteku pandemije je gibanje prav v Svetem Juriju podeljevalo priznanja Naša Slovenija in se odločilo za še en projekt, odkup, obnovitev in oživitev Veberičeve domačije oz. Lojzetove vizije.

Obe stavbi ponujata 101 priložnost za kulturna snovanja in ustvarjanja, tudi za bivanje. Za realizacijo obeh projektov zato iščemo vitalne in poštene partnerje.

FINALISTKE / FINALIST ZA PESNIŠKO NAGRADO KRESNICE 2023

Žirija za pesniško nagrado Kresnice 2023 (ALBINA ČEPLAK, TEJA GOLI, ANA CECILIA PRENZ KOPUŠAR, DAVID BANDELJ in ROBERT TITAN FELIX) je med finalistke in finaliste uvrstila sledeče prijave:


TINA JESENKO – LEGE TELESA
PETRA KORŠIČ – GRANATNO
IRENA PAJNIK BEGUŠ – ZA VSE ANE NA VMESNIH POSTAJAH
TOM SMITH – ZVEZDE S TEBOJ
DRAGOMILA ŠEŠKO – GLAS OGNJA IN LEDU

Žirija je skupaj prejela 18 prijav na natečaj. Pet del je bilo izločenih zaradi nezadostnega obsega. Skupaj je žirija pregledala in ocenila 13 zbirk, ki so nastale izpod peres 11 različnih avtorjev.

Razglasitev končne lavreatke ali lavreata bo 16. julija 2023 na STARI GORI (občina Sveti Jurij ob Ščavnici), na predvečer obletnice rojstva naše “muze” pesnice KRISTINE ŠULER ( 1866, Kropa – 1959, Ljubljana)

Nagrajena zbirka bo objavljena predvidoma jeseni 2023, predstavljena pa bo v Kropi.