Razpis za priznanja Naša Slovenija 2024

Gibanje KULTURA-NATURA SLOVENIJA bo že dvanajstič zapored podelilo PRIZNANJA NAŠA
SLOVENIJA za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine /
krajine. Priznanja je doslej prejelo 135 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva. Na dosedanje razpise je
bilo pravočasno poslanih blizu 400 nominacij. Priznanje Naša Slovenija je nevsiljivo sooblikovalo zelo
razvejano mrežo pripadnikov gibanja ter izjemno bogat nabor zglednih vsebin na celotnem skupnem slovenskem kulturnem prostoru, tudi v zamejstvu in po svetu.
Razpis je odprt od 8. februarja do 30. aprila 2024. (Zaradi majskih praznikov bomo pošto sprejemali do 3. maja 2024.)
Predloge lahko oblikuje vsak, ki to iskreno želi in je pri tem spoštljiv tako do predlagane/ga kot do našega gibanja.
Razpis je usklajen s kriteriji za priznanja Europa Nostra (štiri kategorije).

Predsednica odbora (pet članov) bo tudi letos dr. Herta Maurer-Lausegger, znana slovenistka in
etnologinja iz Celovca.
Priznanja Naša Slovenija niso denarna nagrade, ampak likovna pozornost trajne vrednosti. Doslej so jih
prispevali umetniki Valentin Oman, Luisa Tomasetig, Gašper Jemec, Klavdij Tutta, Franko Vecchiet,
Gustav Januš in Barba Štembergar Zupan, Dora Plestenjak, Andrej Jemec, Zdravko Patty in Oskar
Kogoj.

To pot smo izbrali PANJSKO KONČNICO, slovensko likovno prepoznavnost iz zakladnice ljudske
ustvarjalnosti, kot jo že dolgo in prepričljivo izdelujeta in predstavljata zakonca NADJA in RENE ČOPI iz
Čezsoče.

Panjska končnica iz zakladnice ljudske ustvarjalnosti.

Dvanajsta (12.) podelitev priznanj Naša Slovenija (2024) bo V SOBOTO, 8. JUNIJA 2024
(dopoldne). To pot gremo v zamejstvo, onkraj Karavank, na Koroško, v Rož, v majhno
vasico SVEČE, ki je znana po bogatem in raznolikem kulturnem izročilu in današnjem
ustvarjanju… >>> (gl.npr.: https://spread-karawanks.eu)
Gostitelj dogodka in priložnostnega srečanja dosedanjih nagrajencev, članov in
simpatizerjev gibanja Kultura – Natura Slovenija bo domače SLOVENSKO PROSVETNO
DRUŠTVO SPD KOČNA, Sveče, pokrovitelj pa Krščanska kulturne zveza KKZ Celovec.
Veseli nas, da bodo sodelovale tudi Slovenska prosvetna zveza SPZ, Kmečka izobraževalna
skupnost KIS in Slovenska gospodarska zveza SGZ, krovne organizacije s svojim
članstvom seveda.

Razpis je objavljen na spletni strani www.kultura-natura.si, predstavljen v osrednjih in lokalnih javnih
medijih, posredovan pa bo tudi nekaterim ciljnim naslovom doma, v zamejstvu in po svetu (razne zveze,
skupnosti, stanovska združenja, svetovalne službe, šolstvo ipd.).
Več o dosedanjih prejemnikih priznanj je moč najti na spletnih straneh www.kultura-natura.si.
Za izjemno gostoljubje ob lanski podelitvi priznanj Naša Slovenija 2023 se še enkrat zahvaljujemo
OBČINI BLED, njenemu županu g. Antonu Mežanu ter Zavodu za kulturo Bled.

RAZPIS

KATEGORIJE IN KRITERIJI
Priznanja NAŠA SLOVENIJA se podeljuje v štirih (4) kategorijah.

 1. kategorija: OHRANJANJE DEDIŠČINE
 • izjemni dosežki na področju ohranjanja, obnavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine na
  naslednjih področjih:
 • posamične zgradbe ali naselja na podeželju ali v mestu
 • industrijski in gradbeni objekti in območja, tehniška dediščina
 • kulturna krajina: zgodovinski parki in vrtovi, večje območja oblikovane narave ali območja kulturnega,
  okoljskega ali/in kmetijskega pomena
 • arheološka najdišča
 • umetniška dela in (etnološki) predmeti oz. zbirke, ki imajo umetniški oz. zgodovinski pomen
 1. kategorija: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE
 • izjemne raziskave, razstave in predstavitve, ki so pomembne za vrednotenje, uveljavljanje in ohranjanje
  kulturne dediščine / krajine v Sloveniji
 1. kategorija: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ
  a) zaslužni posamezniki, organizacije, ki že dalj časa delujejo na področju ohranjanja, varovanja,
  uveljavljanja in izboljševanja kulturne dediščine / krajine ter pri tem dosegajo izjemne dosežke v
  slovenskem merilu b)
  družbeno odgovorni, vseslovensko naravnani podjetniki / podjetja ter meceni-donatorji, ki podpirajo,
  spodbujajo ali celo sami vodijo širše, lokalno pomembne ali lastne dediščinske projekte
 2. kategorija: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE
 • izjemni dosežki na področju izobraževanja in usposabljanja na področju ohranjanja kulturne in naravne
  dediščine / krajine

KRITERIJI: trajnost; verodostojnost in celovitost; družbena naravnanost in odgovornost projektov;
odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav; spoštovanje kulturnih, krajinskih in socialnih
vrednot okolja; ustrezna utemeljitev in predstavitev; prepričljivo izobraževalno delo…

POŠILJANJE PREDLOGOV

Pisne predloge za priznanja Naša Slovenija 2024 pošljite do vključno 3. MAJA 2024 na naslov
KULTURA – NATURA SLOVENIJA, Kropa 3B, 4245 KROPA ali po elektronski pošti:
pkdslovenia@gmail.com ali info@kultura-natura.si. Obrazložitev predloga: največ dve tipkani strani

A4, do 5 fotografij ali video.

Spoštovane, spoštovani, za posredovane predloge se vam iskreno zahvaljujemo in vas že sedaj

vabimo na podelitev v Sveče.

Slavko Mežek, predsednik