Postani donator

Biti donator projekta Po bečelah se vižej je ugledno, zgledno, koristno in prepoznavno podporno dejanje.

Več informacij

Ustanova Poti kulturne dediščine – PKD Slovenija bo v sodelovanju z Biblioteko Slovenske akademije znanosti in umetnosti – SAZU do septembra 2013 razposlala partnerskim in strokovnim bibliotekam po celem svetu faksimilni knjižni komplet PO BEČELAH SE VIŽEJ (izmenjava strokovnega gradiva).

»… Prvi cesarsko-kraljevi učitelj čebelarstva – umni Kranjec Anton Janša…« je okoli 1770 pod okriljem in s patentom cesarice Marije Terezije po Dunaju in cesarskih deželah širil nova čebelarska znanja.
Leta 1775 je na Dunaju posthumno izšel Janšev učbenik DAS ANTON JANSHA HINTERLASSENE VOLLSTÄNDIGE LEHRE VON DER BIENENZUCHT (Wien 1775; Joseph Münzberg).
Leta 1792 je Janez Goličnik, župnik iz Griž pri Žalcu, delo prevedel v slovenščino in ga natisnil v Celju: ANTONA JANSHAJA POPOLNOMA PODVUZHENJE SA VSSE ZHEBELLARJE.

Faksimilni komplet PO BEČELAH SE VIŽEJ sestavljajo štirje deli:

  • faksimile nemškega učbenika DAS ANTON JANSHA HINTERLASSENE VOLLSTÄNDIGE LEHRE VON DER BIENENZUCHT (Wien 1775; NUK 21157), 215 strani, 7 Janševih slik
  • faksimile prvega slovenskega prevoda ANTONA JANSHAJA POPOLNOMA PODVUZHENJE SA VSSE ZHEBELLARJE (Janez Goličnik, Celje 1772; NUK10295) 200 strani, 7 Janševih slik
  • slovensko-nemška študija PO BEČELAH SE VIŽEJ (več avtorjev), 96 strani
  • angleški prevod študije z dodanim opisom projekta Po bečelah se vižej 2013

Projekt PO BEČELAH SE VIŽEJ 2013 bo svetu in stroki predstavil naše tradicionalno čebelarsko znanje in lik »čebelarja za vse čase« – Antona Janšo.
Vse gradivo bo zagotovila Ustanova PKD Slovenija v sodelovanju z donatorji, prav tako tudi poštno distribucijo.
Biblioteka SAZU je poskrbela za naslove izbranih partnerskih in strokovnih knjižnic po svetu. Spodbudila in zbrala bo tudi strokovne odzive / recenzije.

Projekt bo zaokrožen septembra 2013 s poklonom Antonu Janši in njegovemu delu pred spominsko ploščo v parku Augarten na Dunaju (pokrovitelj: Veleposlaništvo RS na Dunaju)..

RECENZIJA Projekta “Po bečelah se vižej”

This is a short description of a project in english

Objave in novice o projektu